BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Alle (bijdrageplichtige) ondernemers in een BIZ-gebied Winkelcentrum Den Hof betalen jaarlijks de BIZ-belasting.

De gemeente legt een aanslag BIZ-belasting op en de opbrengst wordt weer teruggestort aan de BIZ-ondernemersvereniging die dit inzet voor een schoon, veilig en aantrekkelijk winkelgebied met verschillende evenementen en activiteiten. 

Eigenaar en huurder/gebruiker

De BIZ-belasting wordt opgelegd aan de eigenaar en de huurder/gebruiker van het pand. Bij leegstand op 1 januari van het belastingjaar betaalt de eigenaar ook de BIZ-belasting van de huurder/gebruiker.

Prijs

Het tarief voor de BIZ is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde en is minimaal € 400,00 en maximaal € 800,00 per object, per jaar.

De BIZ-bijdrage per WOZ-waardeklasse
WOZ-waardeklasse BIZ-bijdrage
€ 50.000 of minder € 0,00
vanaf € 50.001 tot € 150.000 € 400,00
vanaf € 150.001 tot € 200.000 € 500,00
vanaf € 200.001 tot € 350.000 € 600,00
vanaf € 350.001 tot € 600.000 € 700,00
vanaf € 600.001 € 800,00