Kwijtschelding belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting.

U komt in aanmerking als uw inkomen rond de bijstandsnorm ligt en u niet in het bezit bent van vermogen. Kwijtschelding aanvragen voor ondernemers is niet mogelijk.

Aanvragen kwijtschelding belastingen

Vraagt u binnen zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet kwijtschelding aan, dan krijgt u uitstel van betaling. Als u na zes weken een verzoek indient, dan moet u de aanslag binnen de betalingstermijn voldoen.

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente of vul het Aanvraagformulier Kwijtschelding (PDF, 208.4 kB) in. In de Toelichting Kwijtschelding (PDF, 157.0 kB) wordt uitgelegd wanneer u recht heeft op kwijtschelding.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier op naar Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname Gemeente Waalre, Antwoordnummer 6, 5550 VP, Waalre.

Automatische toets Inlichtingenbureau

Als u de gemeente al eerder toestemming heeft gegeven om uw kwijtscheldingsverzoek te toetsen via het Inlichtingenbureau, ontvangt u tijdig een bericht van de gemeente of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.