Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen een afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. U betaalt de afvalstoffenheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. 

Prijs

Samenstelling huishouden Bedrag per jaar (peildatum 1 januari 2022)
Kosten afvalstoffenheffing (peildatum 1 januari 2022)
1-persoonshuishouden € 134,00
Meerpersoonshuishouden € 224,00

Verhuizing

U blijft in Waalre wonen: de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan wordt uw belasting verminderd voor de resterende maanden.

U verhuist naar een andere gemeente: u krijgt het geld over de maanden dat u niet meer in Waalre woont automatisch terug.

Vestiging

Bij vestiging in Waalre in de loop van het jaar wordt de afvalstoffenheffing berekend met ingang van de maand na vestiging.

Overlijden

Wanneer de belastingplichtige overlijdt en er niemand meer woonachtig is op het adres krijgt u het geld over de maanden dat er niemand meer ingeschreven staat op het adres automatisch terug.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.