Afvalstoffenheffing

Elk jaar ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de afvalstoffenheffing. U ziet daarop hoeveel belasting u betaalt aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijk afval. U betaalt de afvalstoffenheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.

In 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen. Tot september 2023 verandert er niets en betaalt u alleen het ‘huidige’ tarief. Na september 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit een basistarief én een variabel bedrag. Dit geldt alleen voor inwoners met eigen (afval)containers.

Let op! Het variabele tarief (per leging grijze container) vanaf september 2023 wordt pas bij de afvalstoffenheffing in 2024 in rekening gebracht.

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend?

  • Tot september 2023: vast tarief afvalstoffenheffing (berekend naar één- of meerpersoons huishouden).
  • Vanaf september 2023: basistarief afvalstoffenheffing (berekend naar één- of meerpersoons huishouden) incl. variabel tarief (per leging grijze container).
  • 2024: basistarief afvalstoffenheffing (berekend naar grootte huishouden) incl. variabel tarief (per leging grijze container).

Afvalstoffenheffing vanaf medio 2023

In het tweede deel (vanaf september) van 2023 betaalt u een basistarief afvalstoffenheffing. Dit basistarief is al berekend en opgenomen in de afvalstoffenheffing 2023. Woont u in een appartement (hoogbouw), dan blijft u voorlopig alleen het vaste basistarief betalen.

Prijs

Samenstelling huishouden Bedrag per jaar (peildatum 1 januari 2023)
Vast/basis tarief afvalstoffenheffing (peildatum 1 januari 2023)
1-persoonshuishouden laagbouw € 142,00 (excl. aantal keren legen rest container)
1-persoonshuishouden hoogbouw € 157,00
Meerpersoonshuishouden laagbouw € 236,00 (excl. aantal keren legen rest container)
Meerpersoonshuishouden hoogbouw € 261,00
Aantal liter restafval Bedrag per lediging
Variabele tarieven afvalstoffenheffing (vanaf 4 september 2023)
140 liter restafval mini-container € 8,75 per lediging
240 liter restafval mini-container € 15,00 per lediging

Variabel tarief

Op het variabele tarief heeft u zelf invloed. U betaalt per keer dat u de grijze container (het restafval) meegeeft met de vuilniswagen. Hoe minder vaak u de grijze container aan de straat zet, hoe minder u betaalt. Door afval op een juiste manier te scheiden draagt u bovendien bij aan een beter milieu.

Het variabel tarief van 2023 betaalt u achteraf bij de aanslag gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing) begin 2024.

Verhuizing

U blijft in Waalre wonen: de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan wordt uw afvalstoffenheffing  verminderd voor de resterende maanden.

U verhuist naar een andere gemeente: u krijgt het geld over de maanden dat u niet meer in Waalre woont automatisch terug.

Vestiging

Bij vestiging in Waalre in de loop van het jaar wordt de afvalstoffenheffing berekend met ingang van de maand na vestiging.

Overlijden

Wanneer de belastingplichtige overlijdt en er niemand meer woonachtig is op het adres krijgt u het geld over de maanden dat er niemand meer ingeschreven staat op het adres automatisch terug.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.