Afvalstoffenheffing

Elk jaar ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de afvalstoffenheffing. U ziet daarop hoeveel belasting u betaalt aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijk afval. U betaalt de afvalstoffenheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing en zorgen zelf voor de verwijdering van het bedrijfsafval.

In 2024 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen.

  1. Het variabele tarief: het aantal ledigingen van de grijze (restafval) container vanaf 4 september 2023 tot en met 31 december 2023.
  2. Het basistarief: dit basistarief is berekend op basis van grootte van het huishouden op 1 januari 2024.

Let op! Het variabele tarief (per leging grijze container) vanaf januari 2024 wordt pas bij de afvalstoffenheffing in 2025 in rekening gebracht.

Prijs

Vast/basis tarief afvalstoffenheffing (peildatum 1 januari 2024)
Samenstelling huishouden Bedrag per jaar (peildatum 1 januari 2024)
1-persoonshuishouden laagbouw € 119,00 (excl. aantal keren legen rest container)
1-persoonshuishouden hoogbouw € 161,00
Meerpersoonshuishouden laagbouw € 175,00 (excl. aantal keren legen rest container)
Meerpersoonshuishouden hoogbouw € 268,00
Variabele tarieven afvalstoffenheffing (vanaf 1 januari 2024)
Aantal liter restafval Bedrag per lediging
140 liter restafval mini-container € 8,75 per lediging
240 liter restafval mini-container € 15,00 per lediging

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend?

  • 2024: basistarief afvalstoffenheffing 2024 (berekend naar grootte huishouden) incl. variabel tarief (per leging grijze container van voorgaande belastingjaar 2023).
  • 2025: basistarief afvalstoffenheffing 2025 (berekend naar grootte huishouden) incl. variabel tarief (per leging grijze container van voorgaande belastingjaar 2024).

Woont u in een appartement (hoogbouw), dan betaalt u alleen het vaste basistarief voor hoogbouw.

Variabel tarief

Op het variabele tarief heeft u zelf invloed. U betaalt per keer dat u de grijze container (het restafval) meegeeft met de vuilniswagen. Hoe minder vaak u de grijze container aan de straat zet, hoe minder u betaalt. Door afval op een juiste manier te scheiden draagt u bovendien bij aan een beter milieu.

Het variabel tarief van 2024 betaalt u achteraf bij de aanslag gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing) begin 2025.

Verhuizing

U blijft in Waalre wonen: de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan wordt uw afvalstoffenheffing verminderd voor de resterende maanden.

U verhuist naar een andere gemeente: u krijgt het geld over de maanden dat u niet meer in Waalre woont automatisch terug.

Vestiging

Bij vestiging in Waalre in de loop van het jaar wordt de afvalstoffenheffing berekend met ingang van de maand na vestiging.

Overlijden

Wanneer de belastingplichtige overlijdt en er niemand meer woonachtig is op het adres krijgt u het geld over de maanden dat er niemand meer ingeschreven staat op het adres automatisch terug. Er kan dan ook geen afvalcontainer meer aangeboden worden op dit adres.

Omwisseling afvalcontainer

Voor het wisselen van uw afvalcontainer naar een andere maat (grote container 240 liter of een kleine container 140 liter) kunt u contact opnemen met DVL op telefoonnummer: 085-1063501. De kosten voor het omwisselen van uw afvalcontainer bedragen € 50,00 en worden bij u in rekening gebracht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Let op: bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief is niet mogelijk.