Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of beschikking WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. 

Rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaak belasting

U moet het bezwaar binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw persoonlijke gegevens;
  • Redenen waarom u bezwaar maakt; onderbouwing;
  • Het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • Uw handtekening;

Als u mondeling uw bezwaar wilt toelichten, moet u dit ook in het bezwaarschrift vermelden.

Bezwaar tegen WOZ/OZB

Stuur uw brief naar:

Gemeente Waalre
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betalen van de OZB niet op.

WOZ

Indien u een taxatieverslag of informatie nodig heeft kunt u tussen 9.00 - 12.00 uur contact opnemen met één van de WOZ medewerkers met telefoonnummer 040-2282500. Of via woz@waalre.nl.