Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Bekijk het taxatieverslag van uw pand of woning op mijn.overheid.nl. Hierin staat uitgelegd hoe uw WOZ-waarde is bepaald. Bent u het niet eens met de beschikte WOZ-waarde? De gemeente wil net als u dat de WOZ-waarde klopt. Neem daarom altijd eerst contact met ons op. Komt u er met de taxateur niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken bij de gemeente.

Contact over de WOZ waarde

Als u overweegt om bezwaar in te dienen neem dan eerst contact met ons op. Dit is bedoeld om uw argumenten te behandelen zonder dat u een formeel bezwaarschrift schrijft. Een taxateur neemt dan contact met u op. De taxateur legt uit hoe de waarde is bepaald en verwerkt direct eventuele wijzigingen. Het voordeel hiervan is dat u veel sneller een reactie van ons krijgt.

Let op!Het kan zijn dat de beoordeling van uw informele bezwaar door de taxateur na de wettelijke bezwaartermijn van zes weken gebeurt. En dat u het niet eens bent met de beoordeling van de taxateur. U hoeft zich dan geen zorgen te maken over de bezwaartermijn.

We zetten uw informeel bezwaar om in een formeel bezwaar. We vragen u dan om een handtekening onder uw bezwaarschrift te zetten en eventueel extra motivatie. Uw bezwaar wordt dan nogmaals beoordeeld.

Contact opnemen

Formeel bezwaar tegen WOZ waarde

Komt u er met de taxateur niet uit, dan kunt u alsnog formeel binnen de wettelijke termijn bezwaar indienen.

Formeel bezwaar indienen

Formeel bezwaar per brief

Maakt u schriftelijk bezwaar, vermeld dan in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw voorletters en naam, adres en woonplaats
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Het vorderingsnummer van de belastingaanslag
  • Uw handtekening

U moet in uw bezwaar tegen een aanslag of beschikking duidelijk de redenen aangeven waarom u bezwaar maakt. 'Ik vind het vermelde bedrag te hoog' is niet voldoende. Als u mondeling uw bezwaar wilt toelichten, moet u dit ook in het bezwaarschrift vermelden.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Waalre
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betalen van de OZB niet op.

Rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB

Heeft u overige vragen? Mail dan naar woz@waalre.nl of neem contact op met één van de belasting medewerkers via telefoonnummer 040-2282500.