Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Bekijk het taxatieverslag van uw pand of woning op mijn.overheid.nl. Hierin staat uitgelegd hoe uw WOZ-waarde is bepaald. Bent u het niet eens met de beschikte WOZ-waarde? Dan kunt u tot en met 5 april 2024 formeel bezwaar maken bij de gemeente. Na deze datum is de wettelijke bezwaartermijn verstreken en kunt u geen formeel bezwaar meer maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen 2024.

Rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB

Heeft u overige vragen? Neem contact op met één van de belasting medewerkers via telefoonnummer 040-2282500.