Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of beschikking WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. 

Informeel bezwaar

Als u overweegt om bezwaar in te dienen, reageer dan eerst per mail naar woz@waalre.nl. Dit is bedoeld om uw argumenten te behandelen zonder dat u een formeel bezwaarschrift schrijft. Een taxateur neemt dan contact met u op. De taxateur kan uitleggen hoe de waarde is bepaald en verwerkt direct eventuele wijzigingen. Het voordeel hiervan is dat u veel sneller (binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking) een reactie van ons krijgt. Komt u er met de taxateur niet uit, dan kunt u alsnog formeel binnen de wettelijke termijn bezwaar indienen. 

Rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaak belasting

U moet het bezwaar binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet schriftelijk indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw persoonlijke gegevens
  • Redenen waarom u bezwaar maakt; onderbouwing
  • Het aanslagnummer van de belastingaanslag
  • Uw handtekening

Bezwaar tegen WOZ/OZB

Stuur uw brief naar:

Gemeente Waalre
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betalen van de OZB niet op.

WOZ

Voordat u bezwaar maakt kijk dan eerst naar het taxatieverslag op mijn.overheid.nl. Heeft u vragen mail dan met woz@waalre.nl of neem contact op met één van de WOZ medewerkers via telefoonnummer 040-2282500.