WOZ en onroerendezaakbelastingen

Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand of stuk grond bent, betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het pand of stuk grond.

Waardepeildatum/WOZ-tijdvak

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van het pand op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum. Als het pand in de loop van het jaar gebouwd is of een verandering heeft ondergaan, wordt deze waardeverandering meegenomen in de waardering.

Taxatieverslag

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast, door onder andere te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of winkels. Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? U kunt een taxatieverslag online inzien via het E-loket of neem contact op met de gemeente.

Prijsinformatie

De OZB-percentages stelt de gemeenteraad jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen. Huurders van particuliere woningen betalen geen OZB.

Product percentage van de WOZ-waarde
OZB-percentages
Eigenarenbelasting woningen 0,11233%
Eigenarenbelasting niet-woningen (een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond) 0,20246%
Gebruikersbelasting niet-woningen (een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond) 0,16286%

Verhuizing

De OZB wordt geheven naar de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. U wordt voor het gehele jaar aangeslagen. Verhuizingen en verkoop hebben hierop geen invloed.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Kopie aanslag

Bij de gemeente kunt u een kopie van de aanslag onroerendezaakbelasting aanvragen. U kunt zo'n kopie nodig hebben voor een woningverkoop.