Betalen gemeentelijke belastingen

Jaarlijks wordt de aanslag gemeentelijke belastingen rond eind februari verstuurd. Indien u zich heeft aangemeld bij Mijn Overheid ontvangt u deze aanslag alleen nog digitaal in de Berichtenbox. Let op, u krijgt alleen een mail hierover als u dit zelf in de Berichtenbox heeft ingesteld. Meer informatie over hoe dit te doen vindt u op de pagina Berichtenbox

De belastingaanslag kunt u via automatische incasso betalen of zelf overmaken. Kunt u niet betalen? Informeer of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Betalen belastingen

Automatische incasso

Kiest u voor automatische incasso, dan betaalt u in 8 maandelijkse termijnen (maart t/m oktober). De aanvraag voor automatische incasso dient binnen twee weken na aanslagoplegging binnen te zijn om mee te gaan voor dat belastingjaar. 

Automatische incasso is niet mogelijk als het incassobedrag minder is dan € 80,00 of meer dan € 2.722,00.

aanmelden automatische incasso

opheffen automatische incasso

wijzigen automatische incasso

Zelf zorgen voor betaling

De gemeente stuurt geen acceptgirokaarten meer. U moet dus zelf zorgen voor tijdige betaling. Dit kan in één keer of in twee termijnen. Het rekeningnummer, uw aanslagnummer en de eerste vervaldag en tweede vervaldag vindt u op het aanslagbiljet.

Kwijtschelding belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aan vragen. U komt in aanmerking als uw inkomen rond de bijstandsnorm ligt en u niet in bezit bent van vermogen.

Aanvragen kwijtschelding belastingen

Vraagt u binnen zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet kwijtschelding aan, dan krijgt u uitstel van betaling. Als u na zes weken een verzoek indient, dan moet u de aanslag binnen de betalingstermijn voldoen.

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente of vul het formulier (PDF, 284.5 kB) in. In de toelichting (PDF, 342.2 kB) wordt uitgelegd wanneer u recht heeft op kwijtschelding.

Automatische toets Inlichtingenbureau

Als u de gemeente al eerder toestemming heeft gegeven om uw kwijtscheldingsverzoek te toetsen via het Inlichtingenbureau, ontvangt u tijdig een bericht van de gemeente of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.