Betalen gemeentelijke belastingen

Jaarlijks wordt de aanslag gemeentelijke belastingen rond eind februari verstuurd. Indien u zich heeft aangemeld bij Mijn Overheid ontvangt u deze aanslag alleen nog digitaal in de Berichtenbox. Let op, u krijgt alleen een mail hierover als u dit zelf in de Berichtenbox heeft ingesteld. Meer informatie over hoe dit te doen vindt u op de pagina Berichtenbox

De belastingaanslag kunt u via automatische incasso betalen of zelf overmaken. Kunt u niet betalen? Informeer of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Betalen belastingen

Automatische incasso

Kiest u voor automatische incasso, dan betaalt u in 8 maandelijkse termijnen (maart t/m oktober). De aanvraag voor automatische incasso dient binnen twee weken na aanslagoplegging binnen te zijn om mee te gaan voor dat belastingjaar. Als u nu uw aanvraag indient dan geldt deze voor het volgende belastingjaar.

Automatische incasso is niet mogelijk als het incassobedrag minder is dan € 80,00 of meer dan € 2.722,00.

aanmelden automatische incasso

opheffen automatische incasso

wijzigen automatische incasso

Zelf zorgen voor betaling

De gemeente stuurt geen acceptgirokaarten meer. U moet dus zelf zorgen voor tijdige betaling. Dit kan in één keer of in twee termijnen. Het rekeningnummer, uw aanslagnummer en de eerste vervaldag en tweede vervaldag vindt u op het aanslagbiljet.

Kwijtschelding belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aan vragen. U komt in aanmerking als uw inkomen rond de bijstandsnorm ligt en u niet in bezit bent van vermogen.

Aanvragen kwijtschelding belastingen

Vraagt u binnen zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet kwijtschelding aan, dan krijgt u uitstel van betaling. Als u na zes weken een verzoek indient, dan moet u de aanslag binnen de betalingstermijn voldoen.
Wilt u kwijtschelding aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente of vul het formulier (PDF, 284.5 kB) in. In de toelichting (PDF, 243.1 kB) wordt uitgelegd wanneer u recht heeft op kwijtschelding.

Automatische toets Inlichtingenbureau

Als u de gemeente al eerder toestemming heeft gegeven om uw kwijtscheldingsverzoek te toetsen via het Inlichtingenbureau, ontvangt u tijdig een bericht van de gemeente of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.