Betalen gemeentelijke belastingen

Jaarlijks wordt de aanslag gemeentelijke belastingen rond eind februari verstuurd. Indien u zich heeft aangemeld bij Mijn Overheid ontvangt u deze aanslag alleen nog digitaal in de Berichtenbox. Let op, u krijgt alleen een mail hierover als u dit zelf in de Berichtenbox heeft ingesteld. Meer informatie over hoe dit te doen vindt u op de pagina Berichtenbox.

De belastingaanslag kunt u via automatische incasso betalen of zelf overmaken. Kunt u niet betalen? Informeer of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Betalen belastingen

Automatische incasso

Kiest u voor automatische incasso, dan betaalt u in 8 maandelijkse termijnen (maart t/m oktober). De aanvraag voor automatische incasso dient binnen twee weken na aanslagoplegging binnen te zijn om mee te gaan voor dat belastingjaar.

Het is niet mogelijk om automatische incasso aan te vragen voor bedragen lager dan € 80,00 of hoger dan € 5.000,00.

Uitstel van betaling

Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn de aanslag te betalen, neem dan tijdig contact op met het team invordering. Dit kan via de mail administratie@waalre.nl of telefonisch via 040-2282500.

Aanmelden machtiging automatische incasso

Intrekken machtiging automatische incasso

Wijzigen machtiging automatische incasso

Geen DigiD?

Wanneer u niet beschikt over DigiD, dan kunt u onderstaande formulieren invullen en printen. U kunt het formulier na ondertekening opsturen naar:

Gemeente Waalre
T.a.v. afdeling Financiën
Antwoordnummer 6
5550 VP, Waalre

Zelf zorgen voor betaling

De gemeente stuurt geen acceptgirokaarten meer. U moet dus zelf zorgen voor tijdige betaling. Dit kan in één keer of in twee termijnen. Het rekeningnummer, uw aanslagnummer en de eerste vervaldag en tweede vervaldag vindt u op het aanslagbiljet.

Het rekeningnummer van de gemeente is IBAN: NL10 BNGH 0285 1848 30.