Betalen gemeentelijke belastingen

Jaarlijks wordt de aanslag gemeentelijke belastingen rond eind februari verstuurd. Indien u zich heeft aangemeld bij Mijn Overheid ontvangt u deze aanslag alleen nog digitaal in de Berichtenbox. Let op, u krijgt alleen een mail hierover als u dit zelf in de Berichtenbox heeft ingesteld. Meer informatie over hoe dit te doen vindt u op de pagina Berichtenbox

De belastingaanslag kunt u via automatische incasso betalen of zelf overmaken. Kunt u niet betalen? Informeer of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Betalen belastingen

Automatische incasso

Kiest u voor automatische incasso, dan betaalt u in 8 maandelijkse termijnen (maart t/m oktober). De aanvraag voor automatische incasso dient binnen twee weken na aanslagoplegging binnen te zijn om mee te gaan voor dat belastingjaar. 

Automatische incasso is niet mogelijk als het incassobedrag minder is dan € 80,00 of meer dan € 2.722,00.

aanmelden automatische incasso

opheffen automatische incasso

wijzigen automatische incasso

Zelf zorgen voor betaling

De gemeente stuurt geen acceptgirokaarten meer. U moet dus zelf zorgen voor tijdige betaling. Dit kan in één keer of in twee termijnen. Het rekeningnummer, uw aanslagnummer en de eerste vervaldag en tweede vervaldag vindt u op het aanslagbiljet.