Als gevolg van de PFAS problematiek mag er geen grond en zand via de Big Bags meer worden aangeboden. Deze situatie blijft vooralsnog tot nadere order van kracht

In het gemeentehuis koopt u een Big Bag. Hierin verzamelt u uw afval (bouw- en sloopafval en vervuilde vloerbedekking en niet herbruikbare huisraad).

Afspraak maken

Prijs

Product Prijs
Kosten Big Bag
Big Bag € 40,00

Hoe werkt het?

 • U maakt een afspraak om aan de balie van het gemeentehuis een Big Bag te kopen
 • U zet de Big Bag max. 3 meter van de openbare weg, bij voorkeur op uw eigen terrein, aan de rand van uw perceel. De Big Bag mag niet op een plek staan die onveilige situaties creëert
 • Is de Big Bag vol? Maak de Big Bag dicht. Let op: er mag niets uitsteken. Bel naar de inzamelaar Baetsen (040- 205 4430) of mail via bcplanning@baetsen-remondis.nl en maak een ophaalafspraak. De Big Bag wordt binnen 5 dagen opgehaald
 • U mag maximaal 4 Big Bags tegelijk aanbieden

Inhoud Big Bag

 • inhoud 1m3
 • maximaal gewicht 1.500 kg.

Wat mag in de Big Bag?

 • Puin, stenen, specie en kalkzandsteen
 • Gipsplaten
 • Hout, laminaat, spaanplaat
 • Tempex, PVC, hard plastic
 • Vloerbedekking, vinyl
 • Takken, boomstammen
 • Grind

Hieronder kunt u een folder downloaden en bekijken voor meer informatie over de Big Bags.