Bij de gemeente Waalre staat duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel. Gemeente Waalre zet zich daarom actief in voor een leefbare omgeving, voor nu en in de toekomst. Het duurzame nieuwbouw beleid is hier een onderdeel van. In maart 2022 is de beleidsnotitie Duurzame nieuwbouw (PDF, 781.7 kB) vastgesteld. In de beleidsnotitie zijn ambities vertaald naar concrete speerpunten en accenten voor de toekomstige nieuwbouw in gemeente Waalre.

Duurzaamheid een belangrijke rol bij nieuwbouw

Wij vinden het belangrijk dat duurzaamheid een prominente rol speelt bij de nieuwbouw van woningen en gebouwen. Voor de (toekomstige) Waalrese inwoners is het belangrijk dat nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren, scholen en winkels, toekomstgericht en van hoogwaardige kwaliteit worden gebouwd. De beleidsnotitie die in maart 2022 is vastgesteld, is een actualisatie van de beleidsnotitie ‘Duurzame nieuwbouw 2017-2020’.

De notitie is geactualiseerd vanwege veranderende wet- en regelgeving, maar ook vanwege actualisatie van de gehanteerde GPR software (De methode Gemeentelijke Praktijk Richtlijn – gebouw, kortweg GPR Gebouw®).

(Her-)gebruik van materialen, verbruik en opwekken van energie

Net als het vorige beleid, stellen we met het vernieuwde beleid ambitieuze, maar haalbare eisen aan de nieuwbouw. De belangrijkste punten in het nieuwe beleid voor nieuwbouwplannen zijn het (her-)gebruik van materialen (circulariteit) en het verbruik en opwekken van energie (energieneutraliteit). Ook zijn klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen belangrijke nieuwe thema’s. Met het nieuwe beleid is het voor initiatiefnemers van nieuwbouwplannen duidelijk wat de ambitie en werkwijze van de gemeente is en welke prestaties wij op het gebied van nieuwbouw nastreven.