Hoe ziet Waalre eruit in 2040? Waar bouwen we woningen en voor wie? Hoe gaan we om met buitengebied en de groenvoorziening in de wijken? Moet de bereikbaarheid verbeteren? Blijven de dorpen herkenbaar? Kan werkgelegenheid uitbreiden? Krijgt duurzaamheid prioriteit?

Deze vragen raken iedereen in Waalre, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, met iedereen in Waalre die mee wil doen. Deze blik vooruit noemen we de Omgevingsvisie.

Opstellen Omgevingsvisie

Het ontwikkeltraject van de omgevingsvisie van de gemeente Waalre is opgeknipt in 4 fasen. In de 'Dromenfase' inventariseren we de dromen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Waalre. Tegelijk kijken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen. In de ‘Denkenfase’ en ‘Durvenfase’ leggen we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen we partijen uit om keuzes te maken. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor? Uitkomst van deze fasen staan in de notitie Kernopgaven en in de strategische keuzes. Op basis van die notitie zal de Omgevingsvisie in de laatste ‘Doenfase’ verder worden uitgewerkt.

Fasen Omgevingsvisie

U kunt alle stappen in dit proces volgen:

Participatie (samenspraak)

De toekomst van Waalre raakt iedereen die nu en straks in Waalre woont en werkt, of er weleens op bezoek komt. We willen daarom iedereen de gelegenheid geven om mee te praten over die toekomst. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad in de zomer van 2021 over de definitieve visie.

Waarom komt er een Omgevingsvisie?

In 2022 komt er een nieuwe Omgevingswet. Deze wet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving. Deze wet zegt dat gemeenten een toekomstvisie op de omgeving moeten opstellen. Dit is nodig om een goed omgevingsplan te kunnen maken, en dat is de basis voor verzoeken en vergunningsaanvragen.

Omgevingswet

De Omgevingsvisie is een nieuw en verplicht instrument uit de aankomende Omgevingswet. De Omgevingswet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving en treedt 1 januari 2022 in werking.

Bekijk dit filmpje van de Rijksoverheid waarin de voordelen van de Omgevingswet worden uitgelegd.