Waalre is een fijne en groene gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is. Dat willen we ook in de toekomst zo houden. In de omgevingsvisie zijn de ambities en ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving van Waalre tot 2040 vastgelegd.

De omgevingsvisie is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ontwikkelt in 2020-2021. Het ontwikkeltraject was opgeknipt in 4 fasen. Van ‘Dromen’ en ‘Denken’ werd middels ‘Durven’ en ‘Doen’ in 2 jaar tijd gekomen tot de omgevingsvisie Waalre.

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie Waalre vastgesteld.

Op www.omgevingsvisiewaalre.nl is de omgevingsvisie terug te vinden, als ook hoe deze visie tot stand is gekomen.