In 2021 is de omgevingsvisie van de gemeente Waalre door de raad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de gemeente samen met (buiten)sportverenigingen gaat verkennen of de huidige sportvoorzieningen op één locatie slim met elkaar gecombineerd kunnen worden. Deze verkenning gaat straks de ambities in het sportakkoord voor een vitale sport infrastructuur in de gemeente mede richting geven.

Gesprekken voor de zomervakantie

Nog voor de zomervakantie vinden de eerste gesprekken plaats. Hierbij is ICS adviseurs ingeschakeld, een bureau met veel ervaring op het gebied van huisvesting voor zorg, onderwijs, sport en welzijn. De buitensportverenigingen die actief zijn binnen de gemeente worden in deze eerste fase benaderd voor een gesprek. Doel is om uitgebreid bijgepraat te worden over de geschiedenis van de vereniging, de actualiteiten en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Wat zijn wensen? En nog belangrijker, waar liggen de behoeftes van de leden?

Vitaliteit onderwerp van gesprek

Buitensportverenigingen die betrokken worden bij deze eerste fase hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen van ICS adviseurs. De sportverenigingen weten immers zelf het beste wat er leeft en speelt bij hun achterban. Doel is om zoveel mogelijk informatie op te halen en input te krijgen. Zo kan een richting worden bepaald, passend bij de verenigingen in de gemeente. Na afronding van deze eerste gesprekken is het mogelijk dat er ook andere stakeholders binnen de gemeente worden betrokken. De volgende fase van de verkenning gaat dan in en laat zien wat er het beste past bij de toekomstrichting van de sportvoorzieningen.

Meest actuele informatie

Alle informatie over deze verkenning plaatsen we op deze pagina. We plaatsen de meest actuele informatie over de weg naar toekomstbestendig en toegankelijk buitensporten in Aalst en Waalre.