Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Waalre doet namens de gemeenteraad van Waalre onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het gemeentebestuur. Deze commissie ondersteunt daarmee de Waalrese gemeenteraad bij zijn controlerende taak.

Onafhankelijk

De commissie is onafhankelijk. De drie leden hebben geen directe binding met de Waalrese politiek. De gemeenteraad, college van B&W, medewerkers en zelfs inwoners kúnnen onderwerpen aandragen voor onderzoek. Maar de rekenkamercommissie besluit uiteindelijk onafhankelijk welk onderwerp zij daadwerkelijk onderzoekt.

Samenstelling

De rekencommissie bestaat uit drs. J.J.M. (Jan) van den Heuvel (voorzitter), Drs. M.A. (Martin) Koster (lid) en J.M. (Hans) van Berlo (lid). U kunt de rekenkamercommissie bereiken via de griffie van de gemeenteraad van Waalre via griffie@waalre.nl of 040 2282500.