Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Waalre doet namens de gemeenteraad van Waalre onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het gemeentebestuur. Deze commissie ondersteunt daarmee de Waalrese gemeenteraad bij zijn controlerende taak.

Onafhankelijk

De commissie is onafhankelijk. De leden hebben geen directe binding met de Waalrese politiek. De gemeenteraad, college van B&W, medewerkers en zelfs inwoners kúnnen onderwerpen aandragen voor onderzoek. Maar de rekenkamercommissie besluit uiteindelijk onafhankelijk welk onderwerp zij daadwerkelijk onderzoekt.

Samenstelling

De rekencommissie bestaat op dit moment uit drs. J.J.M. (Jan) van den Heuvel (voorzitter) en J.M. (Hans) van Berlo (lid). U kunt de rekenkamercommissie bereiken via de griffie van de gemeenteraad van Waalre via griffie@waalre.nl of 040 2282500.

Nevenfuncties leden Rekenkamercommissie

De heer Van den Heuvel is naast zijn voorzitterschap van de rekenkamercommissie van Waalre ook voorzitter van de rekenkamercommissies in de gemeenten Best, Boxtel en Veldhoven.

De heer Van Berlo is naast zijn lidmaatschap van de rekenkamercommissie Waalre ook secretaris van de rekenkamercommissies in  Veldhoven Best. 

Documentatie en achtergrondinformatie aanvragen

Wilt u meer informatie over de manier van werken, het onderzoeksprogramma en/of onderzoeksverslagen? Neem contact op met de griffie via griffie@waalre.nl of 040 2282500 als u één of meerdere van deze documenten wil ontvangen:

  • Onderzoeksprogramma 2017-2018
  • Jaarverslagen 2017, 2016, 2015
  • Onderzoeksrapport: Nu de transformatie centraal; onderzoek naar sturing en sturingsinformatie in het sociaal domein Waalre (juli 2016)
  • Onderzoeksrapport: Een goed begin is het halve werk; onderzoek naar projectmatig werken binnen de ontwikkeling naar een innovatieve netwerkgemeente (juni 2017)
  • Onderzoeksrapport: Samen is soms beter; onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking in Waalre (januari 2018)