Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Waalre doet namens de gemeenteraad van Waalre onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het gemeentebestuur. Deze commissie ondersteunt daarmee de Waalrese gemeenteraad bij zijn controlerende taak.

Onafhankelijk

De commissie is onafhankelijk. De leden hebben geen directe binding met de Waalrese politiek. De gemeenteraad, college van B&W, medewerkers en zelfs inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor onderzoek. Maar de rekenkamercommissie besluit uiteindelijk onafhankelijk welk onderwerp zij daadwerkelijk onderzoekt. Wil je meer weten? Lees op de website van de Vereniging voor Raadsleden meer over het werk van een rekenkamer(commissie)?

Samenstelling en contact

De Waalrese rekencommissie bestaat op dit moment uit drs. J.J.M. (Jan) van den Heuvel (voorzitter), J.M. (Hans) van Berlo (lid) en M.J. (Martine) van Boekel (lid). U kunt de rekenkamercommissie bereiken via de griffie van de gemeenteraad van Waalre via griffie@waalre.nl of 040-2282500.

Nevenfuncties leden Rekenkamercommissie

De heer Van den Heuvel is naast zijn voorzitterschap van de rekenkamercommissie van Waalre ook voorzitter van de rekenkamercommissies in de gemeenten Best, Boxtel en Veldhoven.

De heer Van Berlo is naast zijn lidmaatschap van de rekenkamercommissie Waalre ook secretaris van de rekenkamercommissies in  Veldhoven en Best.

Mevrouw Van Boekel is naast haar lidmaatschap van de rekenkamercommissie Waalre ook lid van de rekenkamercommissie in de gemeente Best. Daarnaast is zij Adviseur Sociaal Domein met een eigen bedrijf M pact & puls.

Documenten

Onderzoeksrapporten

Door de onderstaande links te volgen, komt u in de vergaderagenda van de oordeelsvormende vergadering waarin het stuk behandeld is. Hier vindt u het stuk en alle bijlagen. Desgewenst kunt u de behandeling terugluisteren in de videotulen. U vindt de link hier naartoe bovenaan de pagina.

Lopende onderzoeken

Onderzoeksprogramma’s

Jaarverslagen