Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Soms is daar ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld door ouderdom, een handicap of ziekte. Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. Als blijkt dat dit niet lukt, kijkt de gemeente of algemene voorzieningen de oplossing zijn.

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen waar iedereen, zonder indicatie, gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld een schoonmaakdienst, een maaltijdservice of de boodschappendienst van een supermarkt. Als dit niet passend is, kunt u gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo. Dit zijn maatwerkvoorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen

Zijn er geen oplossingen in uw eigen omgeving of andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Dan kan de gemeente zorgen voor een maatwerkvoorziening, speciaal voor uw situatie. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierbij kunt u denken aan aanpassingen in de woning zoals een traplift, collectief vervoer met een taxibus, een rolstoel of scootmobiel of hulp in het huishouden. Daarnaast kan de gemeente ook begeleiding inzetten via de Wmo.

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget

Een voorziening aanvragen kan op twee manieren: via zorg in natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij zorg in natura (ZiN) heeft de gemeente afspraken gemaakt met verschillende zorgorganisaties. Hieruit kiest u wie de zorg of ondersteuning biedt. De gemeente regelt de administratie, u maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg of ondersteuning krijgt.

Met een persoongebonden budget (PGB) kunt u zelf zorg regelen. U mag dan zelf kiezen wie u hiervoor inhuurt. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook iemand die u goed kent. U krijgt de vergoeding niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Meer informatie over het PGB vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat kost het?

De gemeente vraagt voor de maatwerkvoorzieningen een eigen bijdrage. U moet dan een deel van de kosten zelf betalen. Er geldt een bedrag van maximaal €20,60 per maand. U krijgt hierover bericht thuis van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK.

Aanvragen

Wilt u een Wmo-voorziening aanvragen, meldt dit bij het CMD. We bekijken via een huisbezoek (keukentafelgesprek) of u in aanmerking komt en/of er hulp in uw omgeving aanwezig is. De aanvraag voor Wmo-voorziening gaat via het ondertekenen van het gespreksverslag van het huisbezoek.

Direct regelen

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart of -plaats

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats aanvragen? Dat kan op de pagina's Gehandicaptenparkeerkaart en Gehandicaptenparkeerplaats.

Cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het keukentafelgesprek of de aanvraag van een Wmo-voorziening? Dan is het goed om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Maar u heeft ook recht op onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning. Ook hiervoor kunt u terecht bij het CMD.