Zorg, jeugd, welzijn en inkomen

Hier vindt u informatie over zorg, jeugd en inkomen. Met uw hulpvraag kunt u binnen de gemeente terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Op de Sociale Gids Waalre kunt u terecht voor hulp waar geen verwijzing voor nodig is.

 • Crisishulp voor jeugd

  Meer informatie over wie u kunt bellen bij een crisissituatie voor jeugd door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen.

 • Energietoeslag

  Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u een energietoeslag krijgen.

 • Geldzaken

  Heeft u zorgen over geld? Heeft u te weinig geld om van te leven? Dan kan dat invloed hebben op uw hele leven. Voorkom grotere problemen en zoek samen met de gemeente Waalre naar oplossingen.

 • Geldzorgen

  Een overzicht van alle hulp die beschikbaar is in de gemeente Waalre bij geldzorgen. U hoeft het niet alleen te doen.

 • Inburgeren in Waalre

  Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. Daarna doet u een inburgeringsexamen. De gemeente Waalre helpt u hierbij.

 • Informele zorg en vrijwilligerswerk

  Lees meer over vrijwilligerswerk, mantelzorg en Goed voor Mekaar Waalre.

 • Kind en onderwijs

  Ieder kind heeft recht op onderwijs. Voor sommige kinderen is het vervoer naar school ingewikkeld. Of kunnen kinderen niet naar school vanwege omstandigheden. De gemeente denkt met u mee.

 • Maatschappelijk werk

  Loopt u tegen problemen aan in uw privéleven en/of werk? Maatschappelijk werk kan u ondersteunen in het zetten van de eerste stappen.

 • Meld- en Adviespunt Zorgwekkend Gedrag

  Maakt u zich zorgen om iemand met verward en/of onbegrepen gedrag? Neem dan contact op met het Meld- en adviespunt zorgwekkend gedrag van GGD Brabant-Zuidoost.

 • Ouder en kind

  Opvoeden is vaak leuk, maar niet altijd makkelijk. De gemeente Waalre denkt mee met uw vragen over opvoeden en opgroeien van uw kind.

 • Werk en inkomen

  Lees meer over werk(loos zijn) en het doen van (vrijwilligers)werk.

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

  Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, rolstoel, vervoersvoorzieningen en begeleiding.