Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Heeft u vragen over zelfstandig blijven wonen, de opvoeding van uw kind, leerplicht, inkomensondersteuning of mantelzorg? Voor al deze vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp of Minimaregelingen kunt u terecht bij de afdeling Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).

Bij het CMD werken consulenten met kennis op verschillende vakgebieden. Iedere specialist heeft hier voor een opleiding gevolgd. Ook volgen de specialisten nascholingen om de huidige ontwikkelingen te volgen.  Daarnaast heeft het CMD een jurist in huis en een team van administratieve medewerkers voor ondersteuning. U kunt contact opnemen met een van de CMD-consulenten als u zoekt naar:

  • Jeugdhulp: begeleiding en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.
  • Onderwijs: Leerlingenvervoer en leerplicht: De Adviseur Leerplicht houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en biedt hulp bij (dreigend) schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): ondersteuning zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen of meedoen in de samenleving.
  • Inkomensondersteuning: Als u een inkomen op of net boven bijstandsniveau heeft.
  • Algemene Maatschappelijke Ondersteuning: wanneer u startende vragen heeft over bijvoorbeeld zorg, wonen, relaties, geldzaken en/of vrijwilligerswerk.

Uw vraag staat centraal

Samen met de consulent(en) kijkt u naar uw situatie en vraag. Uw vraag staat centraal. Het CMD helpt u op weg, bijvoorbeeld door het geven van informatie. Of door te ondersteunen bij dingen die u mogelijk toch zelf kunt. Is het zo dat een andere organisatie u beter kan helpen? Dan verwijst het CMD u door.

Hoe werkt het CMD?

Een CMD-consulent plant met u een keukentafelgesprek

Deze gesprekken zijn bij u thuis, op kantoor, telefonisch of in een voor u vertrouwde omgeving.  De consulent bekijkt tijdens het gesprek wat uw vraag precies is. Vervolgens maakt u samen een plan. U bespreekt met de consulent wat u zelf of met hulp van familie, vrienden of kennissen kunt doen. Zo wordt u geholpen om zelf de situatie weer in de hand te krijgen. Na een gesprek ontvangt u een gespreksverslag of ondersteuningsplan, gemaakt door de consulent.

Na het keukentafelgesprek

Het kan zijn dat u na het keukentafelgesprek zelf verder aan de slag kunt. En dat u het verder ook zelf kunt regelen. Is er meer nodig? Dan kan het CMD begeleiding bieden. Het kan ook zijn dat de gemeente een individuele voorziening toekent nadat het gespreksverslag of ondersteuningsplan is ondertekend. U ontvangt dan een brief over het besluit van de gemeente. In de brief staan alle afspraken, welke hulp of voorziening u krijgt en voor welke periode. Bewaar die brief goed. Er staat ook in wat u moet doen als er iets verandert in uw situatie.

Iemand meenemen naar het gesprek

Soms kan het handig zijn om iemand mee te nemen. Zo hoeft u zich tijdens het gesprek geen zorgen te maken dat u iets vergeet. Dit kan iemand van uw eigen netwerk zijn, of een cliëntondersteuner.

Als u iemand meeneemt naar het gesprek, geef dit dan van te voren aan. De consulent houdt hier dan rekening mee bij het inplannen van een afspraak voor het keukentafelgesprek.

PlusTeam

Bij ingewikkelde vragen of specialistische zorg (meervoudig complex) schakelt het CMD het PlusTeam voor u in. Lees meer informatie over het PlusTeam.

Contact met het CMD

U kunt het CMD mailen via cmd@waalre.nl of bellen tijdens de telefonische spreekuren van 08.30 tot 12.00 uur via 040-2282500. U kunt ook een afspraak maken. Een consulent van het CMD neemt dan contact met u op.

Direct regelen

Wilt u liever even binnenlopen? Op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.30 uur zijn er inloopspreekuren bij het CMD in het Medisch Centrum Aalst, Raadhuisstraat 6 in Aalst.