Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Heeft u vragen over zelfstandig blijven wonen, de opvoeding van uw kind, leerplicht, inkomensondersteuning of mantelzorg? Voor al deze vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp of Minimaregelingen kunt u terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).

Maak een afspraak

Direct regelen

Persoonlijke ondersteuning vanuit het CMD

Ondersteuning betekent maatwerk. Door de CMD consulent wordt tijdens een gesprek naar uw verhaal geluisterd want uw vraag staat centraal. Als het nodig is, maken we met u een plan. U bespreekt met de consulent wat u zelf of met hulp van familie, vrienden, buren, kennissen kunt doen of waar de gemeente ondersteuning biedt. We gaan uit van uw eigen kracht. Zo wordt u geholpen om zelf de situatie weer in de hand te krijgen met mensen uit uw vertrouwde omgeving. Naast uw hulpvraag kijken we naar het totale plaatje. Belangrijk voor u is dat de ondersteuning past bij uw persoonlijke (gezins)situatie. We vertellen u tijdens een gesprek ook over uw rechten en plichten.

Specialistische ondersteuning vanuit het PlusTeam

Wanneer u specialistische ondersteuning nodig heeft, wordt dit geregeld vanuit het  PlusTeam. Een professional van het PlusTeam maakt samen met u een ondersteuningsplan zodat u de juiste specialistische hulp krijgt. U houdt altijd één aanspreekpunt waar u terecht kunt.

Gespreksverslag en beschikking

Na een gesprek ontvangt u een gespreksverslag. Als u het eens bent met het verslag, kunt u het ondertekenen. Voor het aanvragen van een voorziening heeft u een ondertekend exemplaar nodig. U ontvangt daarna een beschikking (brief) waarin u kunt lezen wat voor ondersteuning u krijgt.

Vragen of een afspraak maken?

U kunt telefonisch een afspraak maken of u vult het formulier in. Een consulent neemt vervolgens contact met u.
Afspraken vinden bij u thuis of in een voor u vertrouwde omgeving plaats. Als u het prettig vindt dat een familielid of vriend bij deze afspraak aanwezig is, dan kan dat natuurlijk.