Het PlusTeam biedt vrijwillige hulp aan inwoners van de gemeentes Geldrop-Mierlo en Waalre die zijn doorverwezen door het CMD of Veilig Thuis. Het PlusTeam werkt vanuit de gedachte: 1 huishouden - 1 plan. Samen met het gezin houdt het PlusTeam het overzicht en voert waar nodig de regie, neemt deze niet over. Het doel is dat de inwoners weer zo zelfstandig mogelijk verder kunnen.

 • Hoe meld ik mij aan bij het PlusTeam?

  U kunt zichzelf niet aanmelden bij het PlusTeam. Hoe komt u dan wel bij ons terecht?

 • Informatie voor zorgaanbieders

  Binnen het netwerk van een gezin zijn vaak meerdere partijen aanwezig. Lees meer over informatie voor zorgaanbieders.

 • Meldcode - Veilig Thuis

  Alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen moeten een meldcode hebben. Het PlusTeam houdt zich aan die meldcode.

 • Klachtenregeling

  De medewerkers van het PlusTeam doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u zich niet correct behandeld voelt.

 • Rol van de PlusTeam-medewerker

  Het ligt aan uw hulpvraag, of het PlusTeam zèlf de hulpverlening biedt, òf ondersteunt bij het vinden van de best passende hulp voor u.

 • Scheiding

  Het doel van de SCHIP-aanpak is (ex-) partners te helpen om samen te kunnen optrekken in hun gezamenlijk ouderschap.

 • Privacy

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt algemene regels over privacy. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.