Rol van de PlusTeam-medewerker

Het PlusTeam praat alleen met en niet over u. Wij vragen altijd om onze betrokkenheid te melden bij alle partijen van wie u het belangrijk vindt dat zij dit weten. Vanuit het PlusTeam zijn er altijd meerdere medewerkers betrokken. Het ligt aan uw hulpvraag, of het PlusTeam zèlf de hulpverlening biedt, òf ondersteunt bij het vinden van de best passende hulp voor u. Als die hulp vanuit de Jeugdwet of de WMO betaald wordt, dan kan de PlusTeam-medewerker daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

Als er andere organisaties een onderdeel zijn van uw plan, dan zal het PlusTeam samen met u en de hulpverlening regelmatig de gestelde doelen bespreken. Goed om te weten: het PlusTeam gelooft heel sterk in de eigen kracht van mensen. Dat is ook de reden dat wij geen zaken van u zullen overnemen, maar veel meer zullen bespreken wat u er voor nodig heeft om zèlf dingen op te pakken.

Het PlusTeam biedt alleen vrijwillige hulp. Het PlusTeam heeft geen crisisdienst. Buiten kantoortijden zijn wij niet bereikbaar. Bij acute crisis: bel 112.

Het team

Het PlusTeam bestaat uit een team van ongeveer 30 medewerkers. Alle medewerkers zijn SKJ- of BIG-geregistreerd. Iedereen heeft een andere achtergrond in de hulpverlening. Ieder werkt vanuit eigen ervaring, deskundigheid en methodieken. Alle medewerkers hebben de cursus SoNeStra gevolgd, waardoor de nadruk ligt op uw eigen plan. Gebruik maken van de eigen kracht in uw netwerk in plaats van afhankelijk te zijn van de hulpverlening, dat is waar SoNeStra voor staat. Het gedachte goed van SoNeStra wordt breed gedragen in het team.

Onderwerpen waarover specifieke deskundigheid aanwezig is in het team zijn onder andere:

  • Partners in ouderschap na echtscheiding – SCHIP
  • Autisme
  • Ervaringsdeskundigheid op het gebied van verslaving
  • Opvoedondersteuning
  • Systemisch werken
  • Rouw en Verlies