Sinds 2013 bestaat de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben, voor het geval zich een onveilige situatie voordoet bij de gezinnen met wie zij werken.

Het PlusTeam houdt zich ook aan die meldcode. We volgen hierbij de vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen
  • Stap 2: Overleg met collega's of raadplegen van Veilig Thuis
  • Stap 3: Gesprek met u
  • Stap 4: Inschatten (‘wegen’) van de ernst van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen
  • Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden bij de Raad voor de Kinderbescherming (beschermtafel) of Veilig Thuis. Deze stap wordt aangekondigd bij u en bij de manager van het PlusTeam