Informatie voor zorgaanbieders

Binnen het netwerk van een gezin zijn vaak meerdere partijen aanwezig, denk aan: vrienden, familie, maar ook scholen, de huisarts, zorgaanbieders, leerplichtambtenaren, sportclubs en meer.

Uitgangspunt van het PlusTeam is dat wij niet óver, maar met de gezinsleden gezamenlijk spreken; zij zijn bij uitstek degenen die over alle informatie moeten beschikken die hen aangaat. Dat betekent in de praktijk dat wij geen inhoudelijke informatie zullen verstrekken als de betreffende persoon daarbij zelf niet aanwezig is.

Tegenwoordig wordt mail ook vaak gebruikt als middel om informatie met elkaar te delen. Ook hier geldt: alleen als de betreffende personen in de mail zijn meegenomen, zal het PlusTeam hier inhoudelijk op reageren.

Aanmeldingen lopen via het CMD; er kan niet rechtstreeks bij het PlusTeam worden aangemeld. Het PlusTeam kan een ‘aanvraag voorziening’ indienen bij de gemeente; zij nemen het definitieve besluit over de toewijzing. De zorgaanbieder is samen met het betreffende gezin(-slid) verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een verlenging. Hiervoor is een evaluatieverslag vereist en een evaluatiegesprek waarna het PlusTeam  - indien geïndiceerd – een nieuwe aanvraag voorziening zal opmaken.