Heeft u een laag inkomen? Misschien zijn er wel regelingen van de gemeente waar u recht op heeft. Lees hier meer over de financiële voorzieningen van de gemeente Waalre.

Energietoeslag

Op 3 oktober 2023 werd de Wet Energietoeslag 2023 aangenomen. Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen om zo snel mogelijk de energietoeslag uit te kunnen betalen.

Minimabeleid

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op één van de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente Waalre, zoals de cultuur- en sportbijdrage kinderen, meedoenbijdrage of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen of waarvoor u niet heeft kunnen sparen.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u langer dan 5 jaar een inkomen dat niet hoger is dan de bijstandsnorm? Dan kunt u in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag.

Cultuur- en sportbijdrage

Ouders met een minimum inkomen komen in aanmerking voor een cultuur- en sportbijdrage voor hun kinderen.

Vanaf begin 2024 start de gemeente Waalre met een pilot Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Inwoners uit de gemeente met een laag inkomen kunnen vanuit het fonds een bijdrage ontvangen. Lees meer over de cultuur- en sportbijdrage voor volwassenen.

Werk en inkomen

Lees meer over werk(loos zijn) en het doen van (vrijwilligers)werk op de pagina Werk en inkomen.

Geldzorgen

De prijzen van brandstof en boodschappen zijn flink gestegen. Ook zijn de kosten van energie erg hoog. Heeft u moeite om de vaste lasten te betalen, zoals de energierekening? Heeft u zorgen over geld? Dit kan iedereen overkomen en kan invloed hebben op uw hele leven. Daar hoeft niemand mee te blijven rondlopen. Vraag hulp. Kijk voor meer informatie bij Geldzorgen.