Iedereen heeft te maken met geld. Lees hier meer over de financiële voorzieningen van de gemeente Waalre.

Energietoeslag

Op 3 oktober 2023 werd de Wet Energietoeslag 2023 aangenomen. Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen om zo snel mogelijk de energietoeslag uit te kunnen betalen. We streven er naar begin december 2023 de energietoeslag automatisch uit te laten betalen aan huishoudens.

Minimabeleid

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op één van de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente Waalre, zoals de cultuur- en sportbijdrage kinderen, meedoenbijdrage of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen of waarvoor u niet heeft kunnen sparen.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u langer dan 5 jaar een inkomen dat niet hoger is dan de bijstandsnorm? Dan kunt u in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag.

Cultuur- en sportbijdrage kinderen

Ouders met een minimum inkomen komen in aanmerking voor een cultuur- en sportbijdrage voor hun kinderen.

Werk en inkomen

Lees meer over werk(loos zijn) en het doen van (vrijwilligers)werk op de pagina Werk en inkomen.

Hulp bij financiële zorgen

Het hebben van schulden heeft invloed op het dagelijkse leven, zoals uw gezinssituatie, gezondheid en huisvesting. Kortom: schulden hebben invloed op hoe het met u gaat. Heeft u financiële zorgen en weet u niet hoe u deze kunt oplossen? Zorg ervoor dat het niet erger wordt. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Neem contact op met het CMD.

Bij het CMD heeft u één aanspreekpunt: een consulent. De consulent luistert naar uw verhaal. Uw vraag staat centraal. De consulent kan u helpen zodat u zelf uw (financiële) zaken weer op orde krijgt. Samen bespreekt u wat u zelf of met hulp van familie, vrienden, buren, kennissen kunt doen of waar Thuisadministratie en/of de gemeente ondersteuning biedt. Ondersteuning betekent maatwerk. Als het nodig is, maken we met u een afspraak. In overleg met u is de afspraak bij u thuis of in het gemeentehuis.

Als u met de consulent tot de conclusie komt dat schuldhulpverlening u kan helpen, maakt u samen met de consulent een plan van aanpak.

Direct regelen