Cultuur- en sportbijdrage kinderen

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant helpt kinderen van 0 tot en met 17 jaar bij het financieren van culturele activiteiten en sportieve activiteiten.

Ouders die de kosten voor buitenschoolse sportieve of culturele activiteiten niet kunnen dragen, kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant.  Lees hieronder meer over de voorwaarden.

Cultuurbijdrage kinderen

Waalre is aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. U kunt maximaal € 450,- krijgen per kind per jaar voor cultuur: voor lesgeld en de aanschaf van materialen. Hiermee kunnen kinderen muziekles volgen, maar ook toneel, dans, tekenen en schilderen. Andere aanvragen op het gebied van kunst en cultuur zijn ook mogelijk (denk aan cursus DJ, hiphop dansen, gilde, etc.).

Ouders tot en met een modaal inkomen komen in aanmerking voor een cultuurbijdrage. Een modaal inkomen is een belastbaar inkomen van maximaal € 38.520 als u geen toeslagpartner hebt en maximaal € 48.224 mét uw toeslagpartner. U krijgt maximaal 50% van de kosten van het lesgeld vergoed. Speciaal voor deze groep is er de ‘Stimuleringsregeling Buitenschoolse Cultuureducatie’. Ouders met een inkomen tot 120% van het minimum kunnen zelfs 100% vergoed krijgen! Bekijk het Normenoverzicht minimabeleid of u in aanmerking komt. U kunt ook, indien nodig, bovenop de bijdrage van het fonds de Meedoenbijdrage voor kinderen hiervoor inzetten.

Voor muzieklessen is het bovendien mogelijk om tegen een laag tarief een instrument te huren, kijk hiervoor op de website van Leerorkest. In de hal van Het Huis van Waalre is een piano beschikbaar waarop kinderen kunnen oefenen (reservering verplicht).

Sportbijdrage kinderen

Het Jeugdfonds helpt kinderen van 0 tot en met 17 jaar om te sporten. U kunt maximaal € 250,- krijgen per kind per jaar voor de contributie van sportverenigingen en voor sportkleding of -materiaal. Dit geldt enkel voor ouders met een inkomen tot 120% van het minimum. Bekijk het Normenoverzicht minimabeleid of u in aanmerking komt. U kunt ook, indien nodig, naast de bijdrage van het fonds de Meedoenbijdrage voor kinderen hiervoor inzetten.

Aanvragen cultuur- en sportbijdrage

Het aanvragen van een cultuur- en/of sportbijdrage verloopt via een online aanvraagformulier of via een persoonlijk gesprek met een tussenpersoon, zoals de CMD-consulent van de gemeente, een docent van school of Stichting Leergeld Valksenswaard en omstreken. U kunt een aanvraag indienen bij de volgende tussenpersonen:

Meer informatie kunt u vinden op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur.