Cultuur- en sportbijdrage kinderen

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant helpt kinderen van 0 tot en met 17 jaar aan culturele activiteiten en sportactiviteiten.

Ouders met een inkomen tot 120% van het minimum komen hiervoor in aanmerking. Bekijk het Normenoverzicht minimabeleid of u in aanmerking komt. U kunt ook, indien nodig, naast de bijdrage van het fonds de Meedoenbijdrage voor kinderen hiervoor inzetten. 

Cultuurbijdrage kinderen

Waalre is aangesloten bij het Jeugdfonds voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. U kunt maximaal € 450,- krijgen per kind per jaar voor cultuur: voor lesgeld en de aanschaf van materialen. Hiermee kunnen kinderen muziekles volgen, maar ook toneel, dans, tekenen en schilderen. Andere aanvragen op het gebied van kunst en cultuur zijn ook mogelijk (denk aan cursus DJ, hiphop dansen, gilde, etc.).

Voor muzieklessen is het mogelijk om tegen een laag tarief een instrument te huren, kijk hiervoor op de website van Leerorkest. In de hal van Het Huis van Waalre is een piano beschikbaar waarop kinderen kunnen oefenen (reservering verplicht).

Sportbijdrage kinderen

Het Jeugdfonds helpt kinderen van 0 tot en met 17 jaar om te sporten. U kunt maximaal € 250,- krijgen per kind per jaar voor de contributie van sportverenigingen en voor sportkleding of -materiaal.

Aanvragen cultuur- en sportbijdrage

Het aanvragen van een cultuur- en/of sportbijdrage verloopt via een tussenpersoon, zoals de CMD-consulent van de gemeente, een docent van school of Stichting Leergeld Valksenswaard en omstreken. U kunt een aanvraag indienen bij de volgende tussenpersonen:

Meer informatie kunt u vinden op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur.