Maatschappelijk werk

Iedereen krijgt wel eens te maken met problemen. Maatschappelijk werk is bedoeld voor als u te maken heeft met problemen die u zelf niet meer kunt oplossen.

Het kan gaan over verlies, relatie, zelfvertrouwen, stress en spanning, en gevoelens van eenzaamheid. Vaak helpt het als u hierover praat met anderen. Als u er zelf niet uitkomt en hulp van anderen ook niet helpt, dan kan het zinvol zijn om te praten met een maatschappelijk werker van het CMD. De maatschappelijk werker bekijkt samen met u wat er aan de hand is, wat er nodig is en wat u of uw sociale netwerk daarin zelf kunt doen. Daarmee wordt uw eigen kracht vergroot. Zijn er andere professionals nodig, dan brengt de maatschappelijk werker u met hen in contact.

Direct regelen