Inburgeren in Waalre

Bent u nieuw in Nederland en gaat u in Waalre wonen? Welkom! Als u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO. Daarin staat wanneer uw inburgeringstermijn begint en wanneer u klaar moet zijn met inburgering. U leert dan de Nederlandse taal. En u leert hoe u in Nederland kan wonen, werken en leven.

Begint u op of na 1 januari 2022 met inburgeren?

Dan maken we als gemeente samen met u een plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat hoe u mee kunt doen in Nederland. Wat voor opleiding bij u past, en wat voor werk u kunt doen. Wij helpen u ook met het vinden van werk. U krijg hulp bij het regelen van uw geldzaken en andere dingen die u misschien moeilijk vindt.

De inburgeringstermijn is 3 jaar. Dat betekent dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd.

U krijgt van de gemeente een uitnodiging voor de gesprekken over uw inburgering. Daar hoeft u niets voor te doen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.inburgeren.nl of bekijk de video over inburgeren. Voor vragen kunt u terecht bij de uw klantmanager inburgering van het CMD.

Bent u voor 1 januari 2022 begonnen met inburgeren?

Welke regels voor u gelden, hangt af van het moment dat u begon met inburgeren. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl. U vindt daar ook informatie in andere talen.

U moet uw inburgering zelf regelen en betalen. U kunt daarvoor geld lenen bij DUO. Wilt u geld van DUO lenen? Dan moet u een inburgeringscursus volgen bij een school met een keurmerk. Scholen met het keurmerk Inburgering vindt u op www.zoekinburgerschool.nl. In de gemeente Waalre is er een taalschool actief, Iedereen Doet Mee! (IDM!).

De inburgeringstermijn is 3 jaar. Dat betekent dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd. Zorg dat u op tijd bent. Anders kunt u een boete krijgen.

Inburgeringsvoorzieningen

Steunpunt Vluchtelingenwerk Waalre (SVW)

SVW helpt vluchtelingen en asielzoekers in Waalre. Vanuit SVW krijgt u 3 jaar maatschappelijke begeleiding van een vast contactpersoon. SVW kan u helpen met uw vragen over wonen, inburgering en participatie, gezin, inkomsten en uitgaven, gezondheid en gezinshereniging. U kunt het steunpunt bereiken via telefoonnummer 06-42919249 of e-mailadres info.svwaalre@gmail.com.

Activiteiten

De Bibliotheek Waalre organiseert activiteiten voor inwoners die nieuw zijn in Nederland. Meer informatie over de activiteiten vind je op de website van Bibliotheek Eindhoven.