Inburgeren in Waalre

Bent u nieuw in Nederland en gaat u in Waalre wonen? Welkom! Als u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO. Daarin staat wanneer uw inburgeringstermijn begint en wanneer u klaar moet zijn met inburgering. U leert dan de Nederlandse taal. En u leert hoe u in Nederland kan wonen, werken en leven.

Begint u op of na 1 januari 2022 met inburgeren?

Dan maken we als gemeente samen met u een plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat hoe u mee kunt doen in Nederland. Wat voor opleiding bij u past, en wat voor werk u kunt doen. Wij helpen u ook met het vinden van werk. U krijg hulp bij het regelen van uw geldzaken en andere dingen die u misschien moeilijk vindt.

De inburgeringstermijn is 3 jaar. Dat betekent dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd.

U krijgt van de gemeente een uitnodiging voor de gesprekken over uw inburgering. Daar hoeft u niets voor te doen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.inburgeren.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de uw klantmanager inburgering van het CMD.

Bent u voor 1 januari 2022 begonnen met inburgeren?

Welke regels voor u gelden, hangt af van het moment dat u begon met inburgeren. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl. U vindt daar ook informatie in andere talen.

U moet uw inburgering zelf regelen en betalen. U kunt daarvoor geld lenen bij DUO. Wilt u geld van DUO lenen? Dan moet u een inburgeringscursus volgen bij een school met een keurmerk. In de gemeente Waalre is er een taalschool actief, Iedereen Doet Mee! (IDM!).

De inburgeringstermijn is 3 jaar. Dat betekent dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd. Zorg dat u op tijd bent. Anders kunt u een boete krijgen.

Inburgeringsvoorzieningen

Steunpunt Vluchtelingenwerk Waalre (SVW)

SVW helpt statushouders in de gemeente Waalre. Vanuit SVW krijgt u gedurende de eerste tijd van huisvesting maatschappelijke begeleiding van een vaste contactpersoon. SVW kan u helpen met uw vragen over wonen, inburgering en participatie, gezin, inkomsten en uitgaven, gezondheid en gezinshereniging.

U kunt het steunpunt bereiken via telefoonnummer 06-42919249 of e-mailadres info.svwaalre@gmail.com. U kunt ook gebruik maken van het wekelijkse spreekuur op donderdagen van 15.30 tot 17.30 uur in het Huis van Waalre (tijdens vakanties van 15.30 tot 17.00 uur).

Meer informatie is te vinden op de website van Steunpunt Vluchtelingenwerk Waalre.

Activiteiten

De Bibliotheek Waalre organiseert activiteiten voor inwoners die nieuw zijn in Nederland. Meer informatie over de activiteiten vind je op de website van Bibliotheek Eindhoven.