In de gemeente Waalre zijn er 5 basisscholen waar uw kind terecht kan. De gemeente en de basisscholen in Aalst-Waalre werken samen. Dit doen we om de afstand tussen het CMD, de school en ouders en kind te verkleinen. Een schoolmaatschappelijk werker van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) is aangesloten bij alle basisscholen. Ook is er een leerplichtambtenaar van de gemeente betrokken bij alle basisscholen. Zo kan een kind snel de juiste zorg krijgen wanneer dat nodig is. Zo ondersteunen we scholen met onderwijs-overstijgende vragen.

Schoolmaatschappelijk werkers

Een schoolmaatschappelijk werker is een maatschappelijk werker van het CMD die gespecialiseerd is in scholen. Wat kunnen schoolmaatschappelijk werkers voor uw kind doen?

  • Scholing over de algemene ontwikkeling van kinderen,
  • Aansluiten bij multidisciplinaire overleggen indien gewenst.
  • Advies geven naar aanleiding van zorgen over het welzijn van uw kind.

Leerplichtambtenaar

De Adviseur Leerplicht vervult in de gezamenlijke aanpak een belangrijke schakelrol en neemt initiatief voor een adequaat vervolg op verzuimmeldingen in overleg met ketenpartners. Zij onderhoudt het contact met ouders en school en draagt zorg voor een passende actie op verzuimmeldingen. De Adviseur Leerplicht werkt zoveel mogelijk preventief en biedt maatwerk.

In Waalre hebben we geen voortgezet onderwijs. Dit betekent dat iedere middelbare school een eigen leerplichtambtenaar heeft, in tegenstelling tot het basisonderwijs waarbij het CMD de leerplichtambtenaar levert. U kunt nog steeds terecht bij het CMD voor vragen over het voortgezet onderwijs. Indien gewenst werkt het CMD samen met de leerplichtambtenaar van de school waar uw kind les krijgt.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet of niet zelfstandig van en naar school kunnen door hun beperking. Met een beperking worden lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperkingen bedoeld. Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs gaan of naar (speciaal) voortgezet onderwijs. De gemeente Waalre zorgt, onder bepaalde voorwaarden, dan voor vervoer of u krijgt een vergoeding voor de reiskosten.

Leerlingenvervoer aanvragen

Voorwaarden

  • Uw kind woont in Waalre.
  • Uw kind kan vanwege een beperking niet of niet zelfstandig naar school reizen.
  • De afstand tussen uw woning en een speciale school moet meer dan 4 kilometer zijn.
  • Uw kind gaat naar een regulier of speciaal basisonderwijs, of naar een regulier of speciaal voorgezet onderwijs.
  • De vervoerskosten naar voorgezet onderwijs wordt alleen vergoed als uw kind een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking heeft, waardoor uw kind niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan reizen.

Alle voorwaarden staan in de verordening leerlingenvervoer van de gemeente Waalre.