Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van hun kind. Meestal kunt u zelf of met hulp van familie, vrienden of buren uw gezinsleven prima organiseren. Maar soms heeft u vragen of ondersteuning nodig bij de zorg en opvoeding.

Ouders kennen hun kind het beste. Heeft u vragen of twijfels over opvoeden? Of over het gedrag van uw kind? Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u informatie over het opvoeden en opgroeien van kinderen. Heeft u nog persoonlijke vragen? Dan kunt u contact opnemen met het consultatiebureau, de GGD of de huisarts. Ook de gemeente kan u ondersteunen met informatie, advies of begeleiding bij jeugdhulp via de jeugdconsulenten van het CMD.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. De gemeente kan u en uw kind helpen bij het bepalen welke hulp er nodig is. Ook helpen we u om de juiste hulp te vinden. De juiste hulp kan te vinden zijn in uw eigen netwerk of bij een professionele organisatie. Ieder kind krijgt de jeugdhulp die bij hem of haar past. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Vragen over eet/slaap gedrag
  • Algemene ontwikkeling
  • Scheiding van ouders
  • Ondersteuning bij opvoeding
  • Autisme, AD(H)D
  • Gedragsproblemen
  • Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

De jeugdconsulenten denken graag met u mee over het welzijn van uw kind in de breedste zin van het woord. Bij meervoudige en complexe vraagstukken werkt het CMD samen met PlusTeam.

Preventieve Jeugdhulp

Preventieve jeugdhulp kan bij kinderen en jongeren problemen voorkomen , beginnende problemen in goede banen leiden en voorkomen dat problemen terugkomen. De gemeente Waalre hecht hier veel waarde aan. Online zijn er meerdere mogelijkheden om hulp te krijgen bij vragen, zoals:

Op www.jongerenhulponline.nl zijn meer dan 20 organisaties te vinden die snel, anoniem en gratis ondersteuning voor jongeren bieden.

Daarnaast kunnen jongeren gebruik maken van het aanbod van Lumens en Humanitas in Waalre zonder hiervoor te betalen. En zijn er vragen die niet zo snel via online, Lumens of Humanitas worden beantwoord? Zoek dan contact op met het CMD.

Direct regelen

Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of maakt u zich zorgen om de veiligheid van anderen? Bel dan naar Veilig Thuis, tel. 0800-2000 of ga naar de website van Veilig Thuis.

Regionaal Meldpunt bij acute crisis bij kinderen en jongeren

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of een gezin, bel dan met het Crisis Interventie Team in Zuidoost-Brabant. Lees meer over het Regionaal Meldpunt.

RET (Regionaal ExpertTeam Zuidoost Brabant)

Professionals van lokale teams, jeugdbeschermers van Gecertificeerde Instellingen, jeugdhulpaanbieders, jeugdigen en hun ouders in de 21 gemeenten van de regio Zuidoost Brabant kunnen het Regionaal Expertteam Zuidoost Brabant inschakelen als ze hulp nodig hebben bij het vinden en organiseren van hulp. Ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. Ongeacht de complexiteit van de oplossing.

Lees op de website van de gemeente Eindhoven hoe het werkt en wat het RET voor je kan betekenen.