Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van hun kind. Meestal kunt u zelf of met hulp van familie, vrienden of buren uw gezinsleven prima organiseren. Maar soms heeft u vragen of ondersteuning nodig bij de zorg en opvoeding.

Ouders kennen hun kind het beste. Heeft u vragen of twijfels over opvoeden? Of over het gedrag van uw kind? Op www.opvoeden.nl vindt u informatie over het opvoeden en opgroeien van kinderen. Heeft u nog persoonlijke vragen? Dan kunt u contact opnemen met het consultatiebureau, de GGD of de huisarts. Ook de gemeente kan u ondersteunen met informatie, advies of begeleiding bij jeugdhulp via de jeugdconsulenten van het CMD.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. De gemeente kan u en uw kind helpen bij het bepalen welke hulp er nodig is. Ook helpen we u om de juiste hulp te vinden. De juiste hulp kan te vinden zijn in uw eigen netwerk of bij een professionele organisatie. Ieder kind krijgt de jeugdhulp die bij hem of haar past. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Vragen over eet/slaap gedrag
  • Algemene ontwikkeling
  • Scheiding van ouders
  • Ondersteuning bij opvoeding
  • Autisme, AD(H)D
  • Gedragsproblemen
  • Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

De jeugdconsulenten denken graag met u mee over het welzijn van uw kind in de breedste zin van het woord. Bij meervoudige en complexe vraagstukken werkt het CMD samen met PlusTeam.

Direct regelen

Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of maakt u zich zorgen om de veiligheid van anderen? Bel dan naar Veilig Thuis, tel. 0800-2000 of ga naar de website van Veilig Thuis.

Regionaal Meldpunt bij acute crisis bij kinderen en jongeren

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of een gezin, bel dan met het Crisis Interventie Team in Zuidoost-Brabant. Het Crisis Interventie Team (CIT) van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant stemt af met Spoed voor Jeugd. Wanneer nodig grijpt het bij een crisissituatie in en regelt passende vervolghulp voor kinderen, jongeren en gezin.

Het Crisis Interventie Team is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088-0666987 en via e-mailadres cit@vtzob.nl. Indien nodig is een medewerker van het CIT binnen twee uur ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Kinderen, jongeren of hun ouders uit de regio Zuidoost-Brabant kunnen zelf bij een crisis het CIT bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen, jongeren en gezinnen in een crisissituatie te maken krijgt. Denk aan huisartsen, politieagenten, leerkrachten buren, familieleden of vrienden.