Regionaal Meldpunt bij acute crisis bij kinderen en jongeren

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of een gezin, bel dan met het Crisis Interventie Team in Zuidoost-Brabant. Het Crisis Interventie Team (CIT) van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant stemt af met Spoed voor Jeugd. Wanneer nodig grijpt het bij een crisissituatie in en regelt passende vervolghulp voor kinderen, jongeren en gezin.

Het Crisis Interventie Team is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088-0666987 en via e-mailadres cit@vtzob.nl. Indien nodig is een medewerker van het CIT binnen twee uur ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Kinderen, jongeren of hun ouders uit de regio Zuidoost-Brabant kunnen zelf bij een crisis het CIT bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen, jongeren en gezinnen in een crisissituatie te maken krijgt. Denk aan huisartsen, politieagenten, leerkrachten buren, familieleden of vrienden.