Ongewenst gedrag van verhuurders melden

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet geldt voor heel Nederland. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

Voor wie

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie).
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie? De wet geldt ook voor woningcorporaties. Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de melding / klacht zelf af. Komt u er met de corporatie niet uit? Neem dan contact op met de onafhankelijke geschillencommissie waarbij uw woningcorporatie is aangesloten. Via de website van uw woningcorporatie vindt u de contactgegevens van de onafhankelijke geschillencommissie.

Wat kunt u melden?

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties.

De verhuurder:

 • discrimineert u (een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of welke grond dan ook);
 • bedreigt u of maakt u bang (een verhuurder mag u dreigen met opzeggen);
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur);
 • maakt geen schriftelijk huurovereenkomst (een huurovereenkomst moet altijd op papier staan en hierop staan zowel de naam van de verhuurder als uw naam);
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt bemiddelingskosten

Extra regels bij een arbeidsmigrant:

 • de huurovereenkomst mag niet vastzitten aan een arbeidsovereenkomst;
 • de rechten en verplichtingen moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.

Nodig bij uw melding

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet.
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen

Melding doen

Maak een melding

Vindt u het fijner om een melding te doen via e-mail? Download dan het invulformulier (PDF, 182.0 kB), vul het formulier in en verstuur het naar wetgoedverhuurderschap@waalre.nl. U kunt ervoor kiezen om via de mail een melding te doen zonder de pdf in te vullen en bij te voegen. Het is voor de voortzetting van de melding echter erg belangrijk dat we een compleet beeld hebben van uw melding. Het invullen van de pdf wordt daarom sterk aanbevolen.

Via zowel het online formulier als de pdf kunt u ervoor kiezen om de melding anoniem te doen.

Kosten

De kosten om een melding te doen zijn gratis.

Na uw melding

 • U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

Hoelang duurt het?

Een medewerker van de gemeente bespreekt met u hoe zij de situatie kan aanpakken. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Het kan zijn dat de gemeente uw melding wil doorsturen naar een derde partij. Voordat we dit doen, nemen we contact met u op. U ontvangt hiervan een bericht.

Goed om te weten

Meldingen controleren

De gemeente kan niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Soms moet zij een dossier maken en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakt de gemeente altijd op.

Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. De wet is er om woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract te beschermen. Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben.