Rioolverstopping melden

Een verstopping in het riool is vervelend. Heeft u een verstopping op uw eigen terrein? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het ontstoppen van het riool en betaalt u zelf de kosten. Zit de verstopping in de gemeentelijke riolering op openbaar terrein? Dan herstelt de gemeente de leiding op de gemeentegrond en betaalt de gemeente de kosten van het ontstoppen.

Rioolverstopping verhelpen

Het is belangrijk om een rioolverstopping door een kundig bedrijf te laten verhelpen. De gemeente heeft met Adriaans uit Mierlo afspraken gemaakt over het onderhoud aan het riool. Als de verstopping op gemeentegrond zit, kan de aansluiting direct door hen worden gerepareerd als de buis kapot blijkt. Bij een ander bedrijf zal de gemeente eerst een onderzoek doen naar de oorzaak van de verstopping. Als er geen oorzaak meer gevonden kan worden (wortelingroei, beschadiging of een blokkade) en de verstopping is verholpen dan gaat de gemeente ervan uit dat de verstopping niet is veroorzaakt door een gebrek aan het riool op het gemeentelijk stuk en vergoedt de ontstoppingskosten niet.

Verstopping buitengebied

Het buitengebied is voorzien van een drukriolering. De pompkasten hebben een rode lamp die een storing aangeeft, daar kunt u het beste eerst kijken als het riool niet goed leegloopt. Geeft de pomp een storing aan, dan kunt u dit melden bij REMONDIS Smart Infra Eindhoven B.V via telefoonnummer 040-2516874. De gemeente heeft afspraken met REMONDIS om storing met de pomp te verhelpen.