Discriminatie melden

Als u zich gediscrimineerd voelt, dan kunt u een melding maken bij Meldpunt Discriminatie LEV-groep. U kunt hier terecht met al uw vragen, vermoedens en zorgen. Voor het melden van discriminatie kunt u bellen via 0492-598989 of mailen naar meldpuntdiscriminatie@levgroep.nl.

Werkwijze

  • U doet een melding van discriminatie via de telefoon of mail
  • Meldpunt Discriminatie LEV-groep verzamelt feiten om het verhaal zo compleet mogelijk te maken
  • Meldpunt Discriminatie LEV-groep geeft advies of verwijst u door naar bijvoorbeeld politie, advocaat of buurtbemiddeling
  • Wanneer nodig, altijd in overleg met u, nodigt Meldpunt Discriminatie LEV-groep de wederpartij uit hun verhaal te horen en wordt er bemiddeld
  • Eventueel begeleidt Meldpunt Discriminatie LEV-groep u naar het College voor de Rechten van de mens
  • Meldpunt Discriminatie LEV-groep registreert de melding en de rapportages van de gesprekken