Discriminatie melden

Als u zich gediscrimineerd voelt, dan kunt u een melding maken bij:

  • Meldpunt Discriminatie LEV-groep via meldpuntdiscriminatie@levgroep.nl
  • U kunt bellen via 0492-598989
  • Brieven kunt u sturen naar:
    • LEVgroep
    • Postbus 296
    • 5700 AG Helmond
  • Het is ook mogelijk een afspraak op een locatie van LEV-groep te maken, als andere manieren van contact niet mogelijk zijn. Bel dan voor het maken van een afspraak.