Gevonden of verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? Doe dan online aangifte bij de gemeente.

Maak een melding via Fixi

U kunt aangeven of u een bevestiging per email wilt ontvangen van uw aangifte. Wordt het voorwerp gevonden, dan nemen wij contact met u op.

Verloren voorwerpen

Identiteitsbewijs verloren

Verlies of (vermoedelijke) diefstal van uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument? Doe aangifte van vermissing bij de gemeente. U vraagt dan meteen een nieuw identiteitsbewijs aan.

De vermissing van een verblijfsdocument meldt u bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Geef diefstal aan de bij de politie

Diefstal blijft een zaak van de politie. Vermoedt u dat uw eigendom is gestolen? Dan doet u aangifte bij de politie.

Gevonden voorwerpen

Afgeven bij de gemeente of zelf bewaren

U kunt een gevonden voorwerp afgeven bij de gemeente. Dit kan tijdens openingstijden, u kunt zich zonder afspraak melden bij de receptie. De gemeente zorgt voor het voorwerp en u heeft geen onderhoudsverplichting.

Bewaart u het voorwerp zelf? Dan moet u ook voor het onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in dezelfde staat blijven.  Moet u voor het onderhoud kosten maken? Dan moet de eigenaar – als hij zich meldt – deze binnen een maand terugbetalen.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart voorwerpen gedurende 12 maanden. Na die periode kan de vinder het voorwerp ophalen. Daarvoor heeft de vinder 1 maand de tijd. Wanneer de vinder het voorwerp zelf bewaart, vervallen de eigendomsrechten van de eigenaar na 12 maanden.

Na de gestelde periode van 12 maanden wordt de gemeente of de vinder de ‘nieuwe’ eigenaar.