Laag inkomen (Minimaregelingen)

Kunt u moeilijk rondkomen of heeft u een laag inkomen? Misschien wilt u meedoen aan activiteiten (sport, cultuur en schoolbijdragen) of uw kind wil lid worden van een vereniging of mee op schoolreis. Maar is dit (tijdelijk) niet mogelijk vanwege uw financiën. Of u inkomensondersteuning kunt krijgen, is afhankelijk van uw inkomen en uw gezinssituatie.

Als u extra (medische) kosten heeft die noodzakelijk zijn, kunt u Bijzondere bijstand aanvragen. Misschien is er ook kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk.

Meedoenbijdrage

De Meedoenbijdrage is er om mee te kunnen doen aan activiteiten in het algemeen. Bijvoorbeeld voor een lidmaatschap van een (sport)vereniging of een bezoek aan een pretpark. En om de ouderbijdrage, schoolspullen of een computer te betalen. De bijdrage is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm. Bekijk het Normenoverzicht minimabeleid of u in aanmerking komt. De Meedoenbijdrage is er voor elk gezinslid. Wat men ontvangt, hangt af van de leeftijd.

Leeftijd Bedrag
Overzicht Meedoenbijdrage per leeftijd
0 tot 4 jaar € 125,-
4 tot 12 jaar € 200,-
12 tot 18 jaar € 267,-
Volwassenen/chronisch zieken € 175,-

Let op: het gaat om uw leeftijd op 1 januari.

Aanvragen

Direct regelen

Stichting leergeld

Kunt u de kosten voor de ouderbijdrage of het schoolkamp van uw kinderen niet betalen? Krijgt u geen enkele tegemoetkoming van andere instanties omdat uw inkomen net te hoog is? Dan kan Stichting Leergeld Valkenswaard e.o. u mogelijk helpen met een bijdrage voor uw schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar. Stichting leergeld ondersteunt bij de kosten voor onderwijs, schoolreisjes of hobby. U kunt ook voor het Jeugdcultuurfonds Brabant of het Jeugdsportfonds Brabant een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld via e-mailadres leergeldwaalre@gmail.com of per telefoonnummer 06-24452302

Meer informatie vind je op de website van Stichting Leergeld Valkenswaard/Waalre.

Voedselbank Aalst-Waalre

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbank Aalst-Waalre helpt in onze gemeente deze mensen. Om mensen van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbank Aalst-Waalre samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

U kunt zich aanmelden bij de Voedselbank Aalst-Waalre via het CMD of rechtstreeks door een e-mail te sturen naar klantcontact@voedselbankaalstwaalre.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Voedselbank Aalst-Waalre.nl.

Collectieve zorgverzekering via gemeente

Is uw inkomen niet hoger dan 115% van de bijstandsnorm en bent u verzekerd bij het VGZ of CZ? Dan kunt u gebruikmaken van de zogenaamde "gemeentepolis". De dekking van de gemeentepolis is uitgebreid met extra vergoedingen, zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren. Meer informatie kunt u vinden op www.gezondverzekerd.nl.

Wanneer komt u in aanmerking?

De minimaregelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Per regeling worden andere normen en voorwaarden gesteld en kan uw inkomens – en vermogensgrens anders zijn. De bijstandsnorm is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie.