Bijzondere bijstand kan verstrekt worden voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen met uw inkomen of waarvoor u niet hebt kunnen sparen. Bijvoorbeeld wanneer u uw woonkosten (tijdelijk) niet kunt betalen en geen huurtoeslag krijgt of kosten hebt vanwege ziekte. Medische kosten kunnen hoog zijn en u krijgt niet altijd alle kosten vergoed van de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorg verzekeringswet (Zvw) moet u zelf betalen.

Aanvragen

Direct regelen

Aanvraagformulier downloaden

Het is ook mogelijk om het formulier te downloaden: 

Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het opsturen naar: Gemeente Waalre / CMD, Antwoordnummer 6, 5550 VP Waalre.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U hebt een inkomen lager dan 115% van het minimum
  • U hebt niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben
  • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt
  • De kosten zijn noodzakelijk
  • De kosten zijn nog niet gemaakt: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt. Indien de noodzaak ook achteraf nog is vast te stellen, mag de aanvraag uiterlijk 3 maanden na het maken van de kosten ingediend worden
  • De kosten kunt u nergens anders vergoed krijgen
  • Normenoverzicht minimabeleid

Bijstand ontvangen

Ook als uw inkomen hoger is dan het bijstandsniveau kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden of u het volledige bedrag van uw uitgave of een deel daarvan terugkrijgt.
De gemeente betaalt de goedkoopste noodzakelijke voorziening. Als u kiest voor een duurdere variant betaalt u de extra kosten zelf.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt, dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.