Normenoverzicht minimabeleid

In het normenoverzicht minimabeleid kunt u zien of u in aanmerking komt voor de cultuur- en/of sportbijdrage.

Verklaring afkortingen

  • Pw – Participatiewet
  • ITT – Individuele inkomenstoeslag
  • ST – Studietoeslag
  • MB – Meedoenbijdrage
  • BB – Bijzondere bijstand
  • SL – Stichting Leergeld
  • JSF – Jeugd Sport Fonds
  • JCF – Jeugd Cultuur Fonds

Normenoverzicht minimabeleid

Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.195,66 € 1.375,01 € 1.434,79 € 1.554,36
Echtpaar/gezin, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.708,08 € 1.964,29 € 2.049,70 € 2.220,50
Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.135,88 € 1.306,26 € 1.363,06 € 1.476,64
Echtpaar/gezin beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.622,68 € 1.866,08 € 1.947,22 € 2.109,48
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120% Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaande € 1.330,67 € 1.530,27 € 1.596,80 € 1.729,87
Echtpaar/gezin € 1.807,20 € 2.078,28 € 2.168,64 € 2.349,36
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120% Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaande € 1.264,14 € 1.453,76 € 1.516,97 € 1.643,38
Echtpaar/gezin € 1.716,84 € 1.974,37 € 2.060,21 € 2.231,89
Gezinssituatie Vermogensgrens
Overzicht vermogensgrenzen
Alleenstaande € 7.605,00
Alleenstaande ouder/echtpaar/gezin € 15.210,00
Gezinssituatie Inkomen
Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden 2023 – 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden, per partner € 11.381,00
Alleenstaande € 17.881,00
Gezinssituatie Inkomen
Individuele inkomenstoeslag
Alleenstaande € 525,00
Alleenstaande ouder € 635,00
Gehuwden € 694,00