Normenoverzicht minimabeleid

In het normenoverzicht minimabeleid kunt u zien of u in aanmerking komt voor de cultuur- en/of sportbijdrage.

Verklaring afkortingen

  • Pw – Participatiewet
  • ITT – Individuele inkomenstoeslag
  • ST – Studietoeslag
  • MB – Meedoenbijdrage
  • BB – Bijzondere bijstand
  • SL – Stichting Leergeld
  • JSF – Jeugd Sport Fonds
  • JCF – Jeugd Cultuur Fonds

Normenoverzicht minimabeleid

Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.101,82 € 1.267,09 € 1.322,18
Echtpaar/gezin, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.574,03 € 1.810,13 € 1.888,84
Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.046,73 € 1.203,74 € 1.256,08
Echtpaar/gezin beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.495,33 € 1.719,63 € 1.794,40
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaande € 1.225,67 € 1.409,52 € 1.470,80
Echtpaar/gezin € 1.660,36 € 1.909,41 € 1.992,43
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaande € 1.164,39 € 1.339,05 € 1.397,27
Echtpaar/gezin € 1.577,34 € 1.813,94 € 1.892,81
Gezinssituatie Vermogensgrens
Overzicht vermogensgrenzen
Alleenstaande € 6.505,00
Alleenstaande ouder/echtpaar/gezin € 13.010,00
Gezinssituatie Inkomen
Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden 2022 – 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden, per partner € 10.280,00
Alleenstaande € 16.229,00
Gezinssituatie Inkomen
Individuele inkomenstoeslag
Alleenstaande € 525,00
Alleenstaande ouder € 635,00
Gehuwden € 694,00