Normenoverzicht minimabeleid

In het normenoverzicht minimabeleid kunt u zien of u in aanmerking komt voor de cultuur- en/of sportbijdrage.

Verklaring afkortingen

  • Pw – Participatiewet
  • ITT – Individuele inkomenstoeslag
  • ST – Studietoeslag
  • MB – Meedoenbijdrage
  • BB – Bijzondere bijstand
  • SL – Stichting Leergeld
  • JSF – Jeugd Sport Fonds
  • JCF – Jeugd Cultuur Fonds

Normenoverzicht minimabeleid

Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.216,62 € 1.399,11 € 1.459,94 € 1.581,61
Echtpaar/gezin, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.738,02 € 1.998,72 € 2.085,62 € 2.259,43
Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.155,79 € 1.329,16 € 1.386,95 € 1.502,33
Echtpaar/gezin beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.651,12 € 1.898,79 € 1.981,34 € 2.146,46
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120% Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaande € 1.357,66 € 1.561,31 € 1.629,19 € 1.764,96
Echtpaar/gezin € 1.843,60 € 2.120,14 € 2.212,32 € 2.396,68
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120% Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaande € 1.289,78 € 1.483,25 € 1.547,74 € 1.676,71
Echtpaar/gezin € 1.751,42 € 2.014,13 € 2.101,70 € 2.276,85
Gezinssituatie Vermogensgrens
Overzicht vermogensgrenzen
Alleenstaande € 7.605,00
Alleenstaande ouder/echtpaar/gezin € 15.210,00
Gezinssituatie Inkomen
Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden 2023 – 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden, per partner € 11.381,00
Alleenstaande € 17.881,00
Gezinssituatie Inkomen
Individuele inkomenstoeslag
Alleenstaande € 525,00
Alleenstaande ouder € 635,00
Gehuwden € 694,00