Normenoverzicht minimabeleid

In het normenoverzicht minimabeleid kunt u zien of u in aanmerking komt voor de cultuur- en/of sportbijdrage.

Verklaring afkortingen

  • Pw – Participatiewet
  • ITT – Individuele inkomenstoeslag
  • ST – Studietoeslag
  • MB – Meedoenbijdrage
  • BB – Bijzondere bijstand
  • SL – Stichting Leergeld
  • JSF – Jeugd Sport Fonds
  • JCF – Jeugd Cultuur Fonds

Normenoverzicht minimabeleid

Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.283,83 € 1.476,40 € 1.540.60 € 1.668,98
Echtpaar/gezin, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.834,04 € 2.109,15 € 2.200,85 € 2.384,25
Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.219,64 € 1.402,59 € 1.463,57 € 1.585,53
Echtpaar/gezin beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.742,34 € 2.003,69 € 2.090,81 € 2.265,04
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120% Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaande € 1.425,76 € 1.639,62 € 1.710,91 € 1.853,49
Echtpaar/gezin € 1.933,98 € 2.224,08 € 2.320,78 € 2.514,77
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120% Norm 130%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaande € 1.354,47 € 1.557,64 € 1.625,36 € 1.760,81
Echtpaar/gezin € 1.837,28 € 2.112,87 € 2.204,74 € 2.388,46
Gezinssituatie Vermogensgrens
Overzicht vermogensgrenzen
Alleenstaande € 7.575,00
Alleenstaande ouder/echtpaar/gezin € 15.150.00
Gezinssituatie Inkomen
Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden 2023 – 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden, per partner € 12.124,00
Alleenstaande € 19.107,00
Gezinssituatie Inkomen
Individuele inkomenstoeslag
Alleenstaande € 525,00
Alleenstaande ouder € 635,00
Gehuwden € 694,00