Normenoverzicht minimabeleid

In het normenoverzicht minimabeleid kunt u zien of u in aanmerking komt voor de cultuur- en/of sportbijdrage.

Verklaring afkortingen

  • Pw – Participatiewet
  • ITT – Individuele inkomenstoeslag
  • ST – Studietoeslag
  • MB – Meedoenbijdrage
  • BB – Bijzondere bijstand
  • SL – Stichting Leergeld
  • JSF – Jeugd Sport Fonds
  • JCF – Jeugd Cultuur Fonds

Normenoverzicht minimabeleid

Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassene € 1.091,71 € 1.255,47 € 1.310,05
Echtpaar/gezin, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.559,58 € 1.793,52 € 1.871,50
Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassene € 1.037,12 € 1.192,69 € 1.244,54
Echtpaar/gezin beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.481,60 € 1.703,84 € 1.777,92
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaand € 1.213,06 € 1.395,02 niet van toepassing
Echtpaar/gezin € 1.642,54 € 1.888,92 niet van toepassing
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaand € 1.152,41 € 1.325,27 niet van toepassing
Echtpaar/gezin € 1.560,41 € 1.794,47 niet van toepassing
Gezinssituatie Vermogensgrens
Overzicht vermogensgrenzen
Alleenstaand € 6.505,00
Alleenstaande ouder/echtpaar/gezin € 13.010,00
Gezinssituatie Inkomen
Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden 2022 – 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden, per partner € 10.280,00
Alleenstaande € 16.229,00