Individuele inkomenstoeslag

Heeft u langer dan 5 jaar een inkomen dat niet hoger is dan 100% van de bijstandsnorm en heeft u geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. 

Aanvragen

Direct regelen

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • Uw inkomen is gedurende een ononderbroken periode van 60 maanden niet hoger dan 100% van de geldende bijstandsnorm
  • U hebt gedurende een ononderbroken periode van 60 maanden niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • U hebt geen vooruitzicht op inkomensverbetering
  • Normenoverzicht minimabeleid

Toeslag ontvangen

De individuele inkomenstoeslag kunt u jaarlijks aanvragen zolang u aan de voorwaarden voldoet. U kunt de toeslag 1 keer per jaar ontvangen.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente toetst of u aan alle voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken hoort u of u individuele inkomenstoeslag krijgt. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de toeslag krijgt? Dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.

Hoogte van de toeslag

Gezinssituatie Toeslag
Hoogte van de toeslag
Gehuwd of samenwonend € 694,-
Alleenstaande ouder € 635,-
Alleenstaand € 525,-