Herindicatie huishoudelijke hulp en zelf betalen aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Geplaatst op dinsdag 2 juli 2024

Als gemeente moeten we maatregelen nemen om grip te blijven houden op onze uitgaven in het sociaal domein. Oplopende kosten binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de houdbaarheid van onze zorg, dubbele vergrijzing en gebrek aan personeel in de zorg leiden tot veranderingen in onze zorg en ondersteuning. Ook in de gemeente Waalre blijft goede en betaalbare zorg en ondersteuning het uitgangspunt. In dit nieuwsbericht informeren we u over twee maatregelen die de komende maanden worden ingezet.

Huishoudelijk hulp

Huishoudens die 125 minuten of meer aan huishoudelijke ondersteuning ontvangen krijgen een herindicatie. Via een onafhankelijk vastgesteld kader voor inzet van huishoudelijke hulp, onderzoeken we indicaties die boven deze uren zitten (onafhankelijk vastgesteld kader inzet huishoudelijke hulp: een woning is in 125 minuten per week schoon en leefbaar. Veel gemeenten in Nederland passen dit kader toe bi de indicatie van inzetbare uren voor hulp bij het huishouden). Dit kan betekenen dat de inzet van hulp bij het huishouden in de toekomst minder wordt dan dat iemand op dit moment ontvangt. We kijken daarbij goed naar wat iemand écht nodig heeft, maar eventueel ook zelf – of met behulp van het netwerk – kan. Inwoners die een herindicatie kunnen verwachten, krijgen de komende periode een brief met alle informatie.

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart en het daarvoor noodzakelijke medisch advies worden uitbesteed. Voortaan betaalt een aanvrager van een gehandicaptenparkeerkaart zelf het medisch advies. Diverse gemeenten werken al op deze manier. De feitelijke afgifte van deze kaart vindt nog steeds plaats via de gemeente.

Slimme inzet van zorg en ondersteuning

Door vooraf goed na te denken over de manieren van de inzet voor zorg en ondersteuning in preventief beleid, kunnen we beter zien wat er in de gemeente nodig is. Denk aan voortdurende monitoring van de uitgaven. Waar is het geld aan besteed? Ontvangen de juiste mensen passende zorg en ondersteuning? Hoe werken we samen? Wat is de behoefte? De gemeenteraad ging op 21 mei akkoord met een maatregelenpakket op hoofdlijnen. Eind mei plaatsten we op de website en in weekblad de Schakel het nieuwsbericht ‘Betaalbare zorg voor de toekomst? Dat vraagt nú om maatregelen’ hierover. Zodra er meer bekend is over verdere maatregelen informeren we inwoners en (samenwerk) partners. Het uitgangspunt blijft dat onze inwoners de ondersteuning krijgen die bij hen past, voor nu en in de toekomst.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.