Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, dicht bij uw bestemming. U kunt de kaart na 8 weken ophalen aan de balie van het gemeentehuis.

Aanvragen

Direct regelen (€ 33,15)

Aanvraagformulier downloaden

Het is ook mogelijk om het formulier te downloaden:

Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het opsturen naar: Gemeente Waalre / CMD, Antwoordnummer 6, 5550 VP Waalre.

Prijs

Product Prijs
Kosten gehandicaptenparkeerkaart
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart € 33,15
Vervanging bij verlies, diefstal of beschadiging € 33,15

Voorwaarden

  • U kunt langer dan 6 maanden met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet meer dan 100 meter lopen. In dit geval komt u in aanmerking voor een bestuurderskaart;
  • U bent continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder. In dit geval komt u in aanmerking voor een passagierskaart.

Bij een eerste aanvraag vragen wij altijd een medisch advies op. Bij een verlenging is het soms ook nodig om een medisch advies op te vragen.

Afhandeling van uw aanvraag

De afhandelingstermijn is 8 weken. U krijgt bericht als de gehandicaptenparkeerkaart is toegekend. Daarna kunt u een afspraak maken om de kaart op te halen.

De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Na afloop van deze periode kunt u een nieuwe aanvraag indienen. De kaart is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

In Waalre mag u met een gehandicaptenparkeerkaart:

  • Parkeren op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;
  • Onbeperkt parkeren in parkeerschijfzones;
  • Parkeren buiten de parkeervakken in een parkeerschijfzone;
  • Maximaal 3 uur parkeren langs een gele onderbroken streep, op voorwaarde dat u een parkeerschijf goed zichtbaar op uw dashboard legt;
  • Maximaal 3 uur parkeren buiten de parkeervakken in een woon- of winkelerf, op voorwaarde dat u een parkeerschijf goed zichtbaar op uw dashboard legt;
  • Maximaal 3 uur parkeren op een plaats waar voor anderen een parkeerverbod geldt, op voorwaarde dat u een parkeerschijf goed zichtbaar op uw dashboard legt.