De prijzen van gas en elektriciteit zijn flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van maximaal € 1300,-. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Let op: tot 1 juni 2023 komen huishoudens met een inkomen tot 130% van het minimuminkomen (die geen energietoeslag hebben gekregen) in aanmerking voor een eenmalige gift van € 190,-. Hoe u die aanvraagt, leest u onderaan deze pagina

De prijzen van gas en elektriciteit zijn flink gestegen. Het Rijk verlaagde daarom in 2022 de energiebelasting voor alle huishoudens. Huishoudens met een laag inkomen hebben daarnaast recht op een eenmalige energietoeslag van maximaal € 1300,-. Dit extra geld is bedoeld om (een deel van) de energiekosten te betalen. 

Tot 1 juni 2023: eenmalige gift € 190,-

Huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen konden in 2022 een energietoeslag aanvragen. Viel u daar net boven, dan kon u daar geen aanspraak op maken. Om u tegemoet te komen kunt u tot 1 juni 2023 eenmalige gift van 190 euro aanvragen.

Voorwaarden

 • U komt hiervoor in aanmerking met een inkomen tussen de 120% en 130% van het minimuminkomen.
 • Als u eerder een aanvraag hebt gedaan voor de energietoeslag, maar daarvoor was afgewezen ontvangt u automatisch de gift van 190 euro. We hebben uw gegevens dan namelijk al. U hoeft niets te doen.
 • Als u geen aanvraag hebt gedaan voor de energietoeslag, dan kunt u de eenmalige gift van 190 euro zelf aanvragen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze gift of wilt u deze aanvragen? Neem dan contact op met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) via cmd@waalre.nl of 040 - 2282500.

Inkomensgrenzen

Inkomensgrenzen netto per maand 120% (exclusief vakantietoeslag) per 1 januari 2023
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd 120% Vanaf AOW-leeftijd 120%
Alleenstaande (ouder) € 1.363,- € 1.517,-
Samenwonend / gehuwd € 1.947,- € 2.061,-
Inkomensgrenzen netto per maand 130% (exclusief vakantietoeslag) per 1 januari 2023
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd 130% Vanaf AOW-leeftijd 130%
Alleenstaande (ouder) € 1.477,- € 1.644,-
Samenwonend / gehuwd € 2.110,- € 2.232,-

Energietoeslag 2022

De energietoeslag is in 2022 eenmalig per huishouden verstrekt aan de hoofdbewoner. Bent u bijvoorbeeld een inwonend kind bij uw ouders? Dan ontvangt u geen energietoeslag. Bent u een kamerbewoner met een commerciële huurovereenkomst? Dan ontvangt u maximaal € 200,-.

Wanneer krijgt u de energietoeslag automatisch?

Sommige huishoudens krijgen de energietoeslag automatisch via de gemeente. U ontvangt de toeslag automatisch als:

 • u een bijstandsuitkering ontvangt
 • u een Bbz-uitkering ontvangt
 • u tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2022 in aanmerking bent gekomen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen of de meedoenbijdrage ontvangt
 • u een aanvullende bijstandsuitkering op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) ontvangt.

Hebt u een IOAW- of IOAZ-uitkering of bent u bekend bij Schulddienstverlening? Dan krijgt u de energietoeslag niet automatisch, maar kunt u de toeslag bij ons aanvragen.

Aanvragen energietoeslag

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, maar hebt u wel een laag inkomen, dan vraagt u de energietoeslag aan via het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD): cmd@waalre.nl.

Een laag inkomen heeft u als u inkomsten heeft tot 120% van het sociaal minimum. Hierbij worden toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag niet als inkomen gezien. Voor deze regeling kijken we alleen naar het inkomen en niet naar vermogen.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?

Er zijn een aantal uitzonderingen voor de energietoeslag. U komt niet in aanmerking voor de energietoeslag als u:

 • jonger bent dan 21 jaar
 • student bent
 • in een wooninstelling woont
 • dak- of thuisloos bent
 • ingeschreven staat met een briefadres
 • de toeslag al heeft ontvangen in een andere gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing)

Extra hulp rondom de energierekening

 • Heeft u een laag inkomen en problemen met het betalen van de energierekening, ook na het eventueel ontvangen van de energietoeslag en/of de energiegift? Neem dan contact op met uw energieleverancier voor een regeling.
   
 • Ook kunt u contact opnemen met het CMD. We kijken graag samen met u hoe wij u verder kunnen helpen.
   
 • U kunt daarnaast gratis energieadvies en een Energiebox met daarin producten om energie te besparen aanvragen. Dit is een actie van de gemeente Waalre voor huishoudens met een laag inkomen of huishoudens die in de problemen komen door de hoge energierekening. Zo kunt u energie en dus geld besparen. Vraag het advies en de box aan via www.waalre.energiebox.org of bel met de Energiebox 030  - 302 1571.