Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunnen huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag krijgen. Ook in 2023 is er een energietoeslag.

Energietoeslag 2023

Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm ontvangen voor het jaar 2023 een eenmalige energietoeslag van € 1.300 om hen te ondersteunen in de kosten van hun gestegen energierekening. Daarnaast stelt de gemeente € 650 euro beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tussen de 120% en tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Automatische uitbetaling

De energietoeslag is automatisch uitbetaald aan huishoudens die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen en/of die de Meedoenbijdrage in 2023 ontvingen.

We onderzoeken of we nog meer energietoeslagen automatisch kunnen toekennen, aan huishoudens zonder eigen spaargeld die vorig jaar de energietoeslag 2022 ontvingen. Zodra hier meer over bekend is plaatsen we dit op onze website. Huishoudens die teveel eigen spaargeld hebben komen niet in aanmerking voor de energietoeslag dit jaar. Bekijk hieronder de voorwaarden voor de energietoeslag 2023.

Komt u in aanmerking voor de energietoeslag?

De energietoeslag 2023 is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen en weinig vermogen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Als uw vermogen (het saldo op uw bank- en spaarrekeningen) hoger is dan € 7.605,00 (voor een alleenstaande) of € 15.210,00 (voor een alleenstaande ouder of echtpaar) komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag. Als uw vermogen lager is dan de hierboven genoemde bedragen en uw gezamenlijk inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm komt u in aanmerking voor de energietoeslag.

Inkomensbedragen energietoeslag 2023

Is het netto maandinkomen van uw huishouding lager dan het bedrag hieronder, dan kunt u op basis van uw inkomen in aanmerking komen voor de energietoeslag. Onderstaande bedragen zijn de normen per 1 januari 2024.

Netto inkomensbedragen excl. vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouder 120% 130%
van 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.463,57 € 1.585,53
vanaf AOW-leeftijd: € 1.625,36 € 1.760,81
Netto inkomensbedragen excl. vakantiegeld
Gehuwden en samenwonenden 120% 130%
beide partners van 21 tot AOW-leeftijd: € 2.090,81 € 2.265,04
vanaf AOW-gerechtigde leeftijd (minimaal 1 van de 2): € 2.204,74 € 2.388,46

Per huishouden bestaat er maar één keer recht op de energietoeslag 2023.

Vermogen energietoeslag 2023

Als uw vermogen (het saldo op uw bank- en spaarrekeningen) hoger is dan € 7.575,00 (voor een alleenstaande) of € 15.150,00 (voor een alleenstaande ouder of echtpaar) komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag.

Energietoeslag aanvragen

Heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen en wilt u deze aanvragen? Dit kan met het aanvraagformulier energietoeslag (DOCX, 40.3 kB).

Stuur het ingevulde formulier met de benodigde bewijsstukken naar cmd@waalre.nl of per post naar:
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

U kunt ook een aanvraagformulier en antwoordformulier ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt de energietoeslag uiterlijk tot en met 30 juni 2024 aanvragen.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u de energietoeslag krijgt. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de toeslag krijgt, dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.

Extra hulp rondom de energierekening

  • Heeft u een laag inkomen en problemen met het betalen van de energierekening, ook na het eventueel ontvangen van de energietoeslag en/of de energiegift? Neem dan contact op met uw energieleverancier om afspraken te maken over betalen.
  • Ook kunt u met geldzorgen contact opnemen met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) via 040-22 82 500 of cmd@waalre.nl. We kijken graag samen met u hoe wij u verder kunnen helpen.
  • U kunt daarnaast gratis advies van een energiecoach en een Energiebox met daarin producten om energie te besparen aanvragen. Met dit advies en deze producten, zoals radiatorfolie en tochtstrips kunt u energie en dus geld besparen. Vraag het advies en de box aan via energiebox.org/waalre of bel met de Energiebox 040-303 00 18.