Subsidie voor gevelverbetering

De gemeente Waalre wil eigenaren van winkel- en horecapanden in het dorpshart Aalst stimuleren hun gevel, specifiek hun reclame-uitingen op de gevel, te verfraaien. Zo maken we samen een mooi en aantrekkelijk dorpshart om te winkelen en te verblijven. Enkel panden waarvan de huidige reclame-uitingen niet voldoen aan de criteria uit het beeldkwaliteitsplan ‘Reclame dorpshart Aalst’ komen in aanmerking voor subsidie.

Hoe werkt het?

U kunt in aanmerking komen voor deze subsidie wanneer:

  1. U eigenaar of huurder bent van een horeca- of winkelpand in de gebieden Den Hof en De Leesakker.
  2. Uw huidige gevel niet voldoet aan de criteria van het ‘Beeldkwaliteitsplan Reclame dorpshart Aalst’ (PDF, 2.3 MB).
  3. U uw aanvraag voor subsidie tussen 1 april 2024 en 30 april 2024, middels onderstaand aanvraagformulier, hebt aangevraagd bij de gemeente.

Aanvragen

Controleer in het Omgevingsloket online of u voor de voorgenomen verbeteringen een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen in het Omgevingsloket.

Download het aanvraagformulier

Het formulier mag digitaal worden verstuurd naar gevelverbetering@waalre.nl of via de post naar: Gemeente Waalre, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Wat krijg ik vergoed?

De maximale subsidie bedraagt 50% van de totale kosten met een maximum tot € 5.000,-. Panden die mogelijk gesloopt gaan worden komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een adviescommissie. U krijgt dan een voorlopig besluit, dit betreft nog niet de uitbetaling. Na de uitvoering van de werkzaamheden vult u een gereedmeldingsformulier in met een overzicht van uitgevoerde werkzaamheden, specificatie van kosten en betalingsbewijzen. Vervolgens wordt door ons gecontroleerd of de werkzaamheden volgens de aanvraag zijn uitgevoerd en wordt de subsidie vastgesteld en uitbetaald.

De verbetering geldt voor esthetische verbeteringen aan de oorspronkelijke gevel, niet voor nieuwe uit- of aanbouwen. Alle voorwaarden vind je in de Subsidieverordening voor verbetering van de reclame-uitingen op gevels in het dorpshart Aalst (PDF, 223.9 kB).

Beeldkwaliteitsplannen dorpshart Aalst