Woning huren

Zoekt u een huurwoning? Er zijn verschillende mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de woningcorporaties en kijk naar de mogelijkheden voor (flex)wonen. U kunt ook kijken op de website van Wooniezie

Sinds januari 2016 geldt er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Bruegel, Veldhoven en Waalre. In het SGE zijn de volgende woningcorporaties werkzaam: Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, 'thuis, Trudo Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners.

Met spoed woonruimte nodig?

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan kunt u mogelijk voorrang krijgen bij de toewijzing van een huurwoning. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u urgentie aanvragen.

Komt u in aanmerking voor urgentie?

Niet iedereen krijgt urgentie. U moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u zit in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen
  • u heeft binnenkort geen dak meer boven u hoofd
  • u heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen andere woning kopen of huren
  • u bent 18 jaar of ouder
  • uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 36.165,- (prijspeil 2017)
  • u bent ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en bij Woonbedrijf
  • u heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds
  • u (of uw partner) heeft geen woningaanbod geweigerd
  • u (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is
  • u (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst of blokkadelijst van de corporaties

Om urgentie te krijgen moet ook uw persoonlijke situatie aan een aantal criteria voldoen. De voorwaarden voor het toekennen van urgentie staan beschreven in de Urgentieverordening van de negen gemeenten.

Situatie

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt u aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

Situatie Urgentiecategorie Aan te vragen bij:
Urgentieaanvraag per situatie
U verleent of ontvangt mantelzorg Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
U heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. Alleen kunt u door omstandigheden niet meer in de woning blijven (echtscheiding, relationeel geweld, verkoop, et cetera) Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U kunt vanwege psychische problemen niet goed functioneren in uw woonomgeving Medische urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U heeft een acuut medisch probleem, waarvoor u aangepaste woonruimte nodig heeft Medische urgentie Een van de gemeenten in het SGE
U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering Volkshuisvestelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken Volkshuisvestelijke urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een instelling met intramurale setting Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE

Kosten

Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45,-. U krijgt dit bedrag alleen terug als u urgentie wordt toegewezen.

Hoe kunt u urgentie aanvragen?

Vraag bij de woningcorporatie een aanvraagformulier op en vul het volledig in. Verzamel bewijsstukken die uw verhaal onderbouwen en stuur alles op. Daarna krijgt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt samen met u uw aanvraag besproken.

Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie (geen WMO), dan toetst een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetsen toetst de gemeente of een woningcorporatie uw aanvraag. Wij toetsen aan de voorwaarden en criteria van de Urgentieverordening, bekijken uw situatie zorgvuldig en houden rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijken we naar wat u zelf hebt gedaan om woonruimte te vinden. Binnen 6 weken krijgt  u een besluit.

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak dan binnen 6 weken na de datum die op het besluit staat bezwaar bij het college van burgemeester en wethouders