Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wij adviseren om uw conceptplannen door ons te laten beoordelen met een conceptverzoek. Ook wel bekend als een vooroverleg of principeverzoek.

Ook wanneer u een activiteit wilt ondernemen die afwijkt van het omgevingsplan kunt u uw initiatief laten toetsen op haalbaarheid. Hiermee voorkomt u dat u onnodige kosten maakt voor een volledige uitwerking van uw plannen.

Conceptverzoek: schriftelijke beoordeling (bouw)plannen

U kunt een omgevingsvergunning (laten) aanvragen zonder een beoordeling vooraf door de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen is dit geen probleem, als de aanvraag deskundig en volledig is ingediend. Heeft u grotere bouwplannen, of voldoet uw kleinere bouwwerk niet aan de welstandscriteria of bestemmingsplan?

Wij adviseren dan om uw (concept)plannen vooraf door ons te laten beoordelen. Daardoor kan het (gedeeltelijk) weigeren van de definitieve aanvraag of het missen van een noodzakelijke toestemming worden voorkomen en daarmee dat uw plannen alsnog vertraagd en/of duurder worden.

Uw plannen worden onder meer getoetst aan het omgevingsplan en waar nodig ook aan de Welstandsnota. In de Welstandsnota staan regels voor het uiterlijk van bouwwerken, de gebruikte materialen, et cetera.

Een verzoek dat niet past binnen het omgevingsplan kan nog heel globaal zijn. Zo’n verzoek wordt getoetst op verschillende thema’s, zoals stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu. Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke ruimtelijke procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een wijziging van het omgevingsplan zijn, maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. Dat wordt een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of in het kort BOPA genoemd) voldoende. Het kan ook voorkomen dat de gemeente al bezig is met een wijziging van het omgevingsplan waarin uw perceel ligt, en dat u daarop kunt ‘meeliften’.

Indienen conceptverzoek

Wilt u weten of uw verbouwingsplannen of plannen die afwijken van het omgevingsplan kans van slagen hebben? In het omgevingsloket kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. In de aanvraag kunt u kiezen voor een conceptverzoek aanvragen of een omgevingsvergunning aanvragen. In het omgevingsloket staat aangegeven welke gegevens u voor de aanvraag nodig heeft, waaronder onderstaande gegevens:

  • De ingevulde digitale aanvraag;
  • tekeningen met daarop aangegeven, situatietekening, plattegronden en gevelaanzichten (bestaand en nieuw), maatvoering, doorsnede;
  • foto’s van bestaande en omliggende bebouwing.

Wanneer uw plan voor het afwijken van het omgevingsplan nog globaal is en u bovenstaande gegevens voor uw plan nog niet heeft, dient u naast de ingevulde digitale aanvraag het volgende bij de gemeente in:

  • Een goede omschrijving van de door u gewenste (bedrijfs-)activiteiten.
  • Een duidelijke kaart met daarop schematisch de gewenste plattegrond.

Naarmate u meer gedetailleerde geldige gegevens verstrekt, kunnen wij uw (concept)plannen beter beoordelen. U ontvangt van ons een schriftelijke beoordeling met een advies over het vervolgtraject.
Bij het aanvragen van een conceptverzoek in het omgevingsloket, krijgt u aan het einde de vraag of het gaat om een afwijking van het omgevingsplan. Vragen die u nog niet kunt invullen of bijlagen waarover u nog niet beschikt kunt u overslaan.

Vergunningvrij bouwen

Weet u niet zeker of uw plannen vergunningvrij kunnen worden gerealiseerd? U kunt dit nagaan via het Omgevingsloket en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Prijs conceptverzoek

De prijs van uw conceptverzoek kunt u terugvinden in de Legesverordening.

Afspraak maken

Heeft u hierover vragen of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u een e-mail sturen naar vergunningen@waalre.nl

Bezwaar

De beslissing op een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.