Bestemmingsplannen overzicht

Een bestemmingsplan is een kaart van een gebied met een bijbehorende beschrijving. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar woningen mogen staan, wat winkelgebied is en welke gebieden groen zijn.

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Alle bestemmingsplannen zijn te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

In voorbereiding

Vastgesteld

Er zijn geen plannen met deze status.

Geheel in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Deels onherroepelijk in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Geheel onherroepelijk in werking