Bestemmingsplannen overzicht

Let op!De procedure van een bestemmingsplan kost veel tijd. Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De huidige Wet ruimtelijke ordening vervalt op dat moment. Daarom behandelt de gemeente Waalre geen nieuwe aanvragen meer om een bestemmingsplan op te stellen. Voor nieuwe initiatieven na 1 juli 2023 kijken we hoe we die dan wel in behandeling kunnen nemen. Voor lopende projecten wordt maatwerk toegepast.

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Hieronder staat een overzicht met de Waalrese bestemmingsplannen per fase.

In voorbereiding

Vastgesteld

Geheel in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Deels onherroepelijk in werking

Geheel onherroepelijk in werking

Niet in werking