Bestemmingsplannen overzicht

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wet ruimtelijke ordening vervalt op dat moment. Daarmee komt ook de naam ‘bestemmingsplan’ te vervallen. Per 1 januari 2024 gaan alle geldende Waalrese bestemmingsplannen die vastgesteld en in werking getreden zijn, op in de nieuwe Omgevingswet. Zij vormen dan samen één nieuw tijdelijk Omgevingsplan van rechtswege, dat gaat gelden tot dat de gemeente Waalre een nieuw definitief Omgevingsplan voor de gehele gemeente heeft. Dat plan moet er uiterlijk 1 januari 2032 zijn.

Plannen die nog niet zijn afgerond met de Wet ruimtelijke ordening, maar waarvoor al wel vóór 1 januari 2024 een ontwerp bestemmingsplan (of ontwerp wijzigingsplan) ter inzage is gelegd, mogen nog met de oude wetgeving worden afgerond. Dat zijn ook de plannen die vóór 1 januari 2024 zijn vastgesteld of in werking zijn terwijl er nog een beroepsprocedure tegen het plan loopt bij de Raad van State.

Hieronder staat per fase een overzicht van de Waalrese bestemmingsplannen die nog onder de oude wetgeving worden afgerond.

In voorbereiding

Vastgesteld

Geheel in werking

Deels onherroepelijk in werking

Geheel onherroepelijk in werking

Deels onherroepelijk in werking en geheel onherroepelijk in werking

Bestemmingsplannen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, nog geldig zijn, maken deel uit van het Omgevingsplan.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de ruimtelijke plannen uit ruimtelijkeplannen.nl te zien in het Omgevingsloket . Na de inwerkingtreding blijft ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar, maar wie ruimtelijkeplannen.nl wil raadplegen, wordt doorgestuurd naar ‘Regels op de kaart’ in het Omgevingsloket. Daar ziet iedereen de regels uit nog geldende bestemmingsplannen en nieuwe omgevingsdocumenten.