Locatie Ligtvoet Aalst

Kenmerk:NL.IMRO.0866.BP00193
Datum:16 januari 2019
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl