Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan in het Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid.  

Vergunning nodig of niet

Via het Omgevingsloket Online (OLO) en in het bestemmingsplan checkt u of u vergunningvrij mag bouwen. Ga zorgvuldig na of uw plannen, met eventueel een beperkte wijziging, vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd.

Vooroverleg: schriftelijke beoordeling bouwplannen

Wij adviseren u om uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen via een vooroverleg.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als uit de toetsing blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Prijs omgevingsvergunning

De legeskosten zijn afhankelijk van veel factoren. U vindt de prijs in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Afhandeling

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure met een behandeltermijn van maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is er een uitgebreide procedure: maximaal 6 maanden. Meer informatie over de procedure en termijnen staat in de ontvangstbevestiging, die u ontvangt na het indienen van de aanvraag.

Start en gereedmelding bouw doorgeven

Als u (ver)bouwt met een vergunning moet u bij de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten en wanneer deze zijn afgerond. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving controleert de voorwaarden die in de vergunning zijn vastgelegd. U kunt de start en gereedmelding van de bouw doorgeven via e-mail op handhaving@waalre.nl.

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure kunt u te maken krijgen met een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Door deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze ongewild strafbare feiten mogelijk maakt.

Overige vergunningen/meldingen

Doet u meer dan alleen het uitvoeren voor bouwwerkzaamheden, ga dan na of u nog een andere vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld.

  • sloopmelding: als er bij de verbouwing meer dan 10 m3 bouw-/sloopafval ontstaat en/of er asbesthoudend materiaal vrijkomt.

Bedrijven kunnen daarnaast te maken krijgen met:

Bijzonderheden

  • Overleg uw plannen tijdig met uw buren, ook in geval van vergunningvrij bouwen. Dit voorkomt onnodige zienswijzen en procedures;
  • Tip: voer uw plannen duurzaam en natuurvriendelijk uit;
  • Voor vragen of informatie over specifieke (bouw)voorschriften van het Bouwbesluit 2012 klikt u door naar de informatiebladen van de Rijksoverheid.

Regels voor plaatsen voorwerpen op de weg

Wilt u een container of ander obstakel plaatsen in de openbare ruimte? Neem dan de volgende regels in acht:

  • Obstakels mogen niet hinderlijk geplaatst worden en moeten goed zichtbaar zijn (vijf meter uit een bocht, niet op fietspaden, geen uitsteeksels, etc.);
  • Een obstakel mag maximaal één parkeerplek in beslag nemen, indien van toepassing;
  • Obstakel dient afgezet te worden met hekwerk, rood-wit lint, pionnen of schildjes, ter bescherming van derden;
  • Weg, berm of groen mogen niet beschadigd worden;
  • Plaatsing heeft een tijdelijk (eindig) karakter;
  • Voorrang moet geregeld worden, indien nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente, team Vergunningen via telefoonnummer: 040-2282500.