Participatieverordening

Begin maart 2022 heeft de gemeenteraad de participatieverordening vastgesteld. Waalre loopt daarmee vooruit op de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Iedereen die iets wil gaan doen in de fysieke leefomgeving moet eerst in gesprek gaan met de mensen die de gevolgen van dat plan gaan merken. Denk aan de bouw van een dakkapel, bedrijfsuitbreiding of de bouw van een nieuw appartementencomplex.

Praat vooraf met elkaar om te horen wat mensen wel of juist niet willen. Probeer er samen uit te komen vóórdat de schop de grond in gaat. Dát is participatie. De gemeenteraad heeft een aantal spelregels voor participatie in Waalre vastgelegd.

Op deze pagina staan de belangrijkste veranderingen waar u rekening mee moet houden als u iets wilt gaan veranderen in de leefomgeving.

Wat is participatie?

Participatie is het op tijd betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van veranderingen in hun leefomgeving. In deze video wordt uitgelegd wat participatie is.

Wanneer moet ik participatie toepassen?

Als uw plan gevolgen heeft voor andere mensen.

Wie moet ik betrekken?

Iedereen die de gevolgen van uw plan gaat merken.

Hoe moet participatie er uit zien?

Bij een veel voorkomend plan, bijvoorbeeld voor een dakkapel, kunt u tijdens een gesprek met de buren vertellen wat u van plan bent en naar hun mening vragen. Bij iets groots als de bouw van een appartementencomplex kunt u denken aan een informatieavond voor alle buurtbewoners in het gemeenschapshuis waarbij u reacties verzamelt. Maar ook een website met reactiemogelijkheid kan geschikt zijn – als het maar in verhouding staat tot de gevolgen van het plan.

Leg vast hoe de participatie is geweest

Als u een vergunning gaat aanvragen voor uw plan, dan let de gemeente erop of en hoe u participatie heeft toegepast. Zorg er daarom voor dat u vastlegt hoe de mensen die de gevolgen gaan merken zijn betrokken. En wat u heeft gedaan met de reacties.

Lees hier hoe u dit vastlegt.

Voor- en nadeel participatie

Praten met betrokkenen kost tijd en moeite. Maar het levert ook voordeel op als u rekening met anderen houdt. Een plan dat de bezwaren van aanwonenden wegneemt, voorkomt namelijk tijdrovende en dure juridische procedures. Bovendien is het prettiger om een plan te realiseren als de omgeving er sympathiek en welwillend tegenover staat. Participatie is ook in uw eigen belang.

Omgevingswet verplicht participatie

Op 1 januari 2024 is de landelijke Omgevingswet in werking getreden. Van deze wet moet elke gemeente participatie toepassen bij ruimtelijke projecten. De Waalrese participatieverordening loopt hierop vooruit.