Participatieverordening

Begin maart 2022 heeft de gemeenteraad de participatieverordening vastgesteld. Waalre loopt daarmee vooruit op de Omgevingswet die op 1 juli 2023 in werking treedt. Iedereen die iets wil gaan doen in de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld dakkapel, bedrijfsuitbreiding, bouw nieuw appartementencomplex enz.) moet eerst in gesprek gaan met de mensen die de gevolgen van dat plan gaan merken.

Praat vooraf met elkaar om te horen wat mensen wel, of juist niet willen. Probeer er samen uit te komen vóórdat de schop de grond in gaat. Dát is participatie. De gemeenteraad heeft een aantal spelregels voor participatie in Waalre vastgelegd.

Op deze pagina staan de belangrijkste veranderingen waar u rekening mee moet houden als iets wilt gaan veranderen in de leefomgeving en verwijzingen we naar meer informatie,

Wat is ‘participatie’?

Participatie is het op tijd betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van veranderingen in hun leefomgeving. In deze video wordt uitgelegd wat participatie is.

Wanneer moet ik participatie toepassen?

Als uw plan gevolgen heeft voor andere mensen.

Wie moet ik betrekken?

Iedereen die de gevolgen van uw plan gaat merken.

Hoe moet participatie er uit zien?

Bij een veel voorkomend plan (bijv. een dakkapel) kunt u tijdens een gesprek met de buren vertellen wat u van plan bent en naar hun mening vragen. Bij iets groots als de bouw van een appartementencomplex kunt u denken aan een informatieavond voor alle buurtbewoners in het gemeenschapshuis waarbij u reacties verzamelt. Maar ook een website met reactiemogelijkheid kan geschikt zijn – als het maar in verhouding staat tot de gevolgen van het plan. Lees meer over een werkwijze om participatie toe te passen.

Leg vast hoe de participatie is geweest

Als u een vergunning gaat aanvragen voor uw plan, dan let de gemeente erop of en hoe u participatie heeft toegepast. Zorg er daarom voor dat u vastlegt hoe de mensen die de gevolgen gaan merken, zijn betrokken. En wat u heeft gedaan met de reacties. Lees meer over hoe wat u moet vastleggen als u participatie toepast.

Voor- en nadeel participatie

Praten met betrokkenen kost tijd en moeite. Maar het levert ook voordeel op als u rekening met anderen houdt. Als het plan de bezwaren van aanwonenden wegneemt, worden tijdrovende en dure juridische procedures voorkomen. Bovendien is het prettiger om een plan te realiseren als de omgeving er sympathiek en welwillend tegenover staat. Participatie is ook in uw eigen belang.

Omgevingswet verplicht participatie

Op 1 juli 2023 treedt de landelijke Omgevingswet in werking. Van deze wet moet elke gemeente participatie toepassen bij ruimtelijke projecten. De Waalrese participatieverordening loopt hierop vooruit.