Winkelcentrum De Voldijn bestaat uit een supermarkt en vier winkels met rondom een groot parkeerterrein. De eigenaren van het gedateerde winkelcentrum willen het graag gaan herontwikkelen. Met de gemeente is al lange tijd overleg over de mogelijkheden. Er is een anterieure overeenkomst gesloten om het winkelcentrum en de openbare ruimte opnieuw in te richten. De supermarkt en horeca komt in de nieuwe plannen terug. Ook worden 50 appartementen toegevoegd. Het winkelcentrum blijft daarmee een buurtcentrum met diverse voorzieningen.

Planning

Bodemsanering

Op 28 augustus is gestart met werkzaamheden bij Winkelcentrum De Voldijn, op de parkeerplaats ter hoogte van Hortensialaan 8 te Waalre. Er wordt gewerkt aan een bodemsanering. De bodemsanering is een voorbereiding op de geplande herontwikkeling van Winkelcentrum De Voldijn. De bodemsanering wordt uitgevoerd in opdracht van de eigenaar van het winkelcentrum, maar vindt plaats op grond van de gemeente Waalre. Dit heeft te maken met afspraken die zijn gemaakt tussen beide partijen om deze locatie geschikt te maken voor herontwikkeling.

In dit gebied is lange tijd geleden een bodemverontreiniging ontstaan. Dit komt door vroegere bedrijfsactiviteiten van een stomerij. De bodem is verontreinigd geraakt met de stof tetrachlooretheen (PER) en afbraakproducten van PER. De verzamelnaam voor deze stoffen is VOCI (Vluchtige Organische Chloorverbindingen). PER werd gebruikt bij de textielreiniging en is in het verleden bij het reinigingsproces in de bodem terecht gekomen. Deze verontreiniging heeft geen direct risico op de volksgezondheid.

Op de locatie vindt al lange tijd geen textielreiniging met PER meer plaats. De bron van de verontreiniging is daarmee verdwenen. De achtergebleven verontreinigde grond halen we nu uit de bodem. De verontreiniging ligt namelijk in een gebied dat aangemerkt is als grondwaterbeschermingsgebied. Om besmetting van het grondwater te voorkomen is reiniging van de grond wenselijk, maar niet noodzakelijk. De directe aanleiding om nu te saneren is de toekomstige herontwikkeling op deze locatie. Na de bodemsanering is er dus geen vervuilde grond meer aanwezig.

Zonder onverwachte situaties, nemen deze werkzaamheden 6 weken in beslag. Medio oktober zijn de werkzaamheden gereed en is het gebied in de oorspronkelijke staat hersteld.

Start herontwikkeling

De planning is om begin 2024 de planprocedure te doorlopen. Daarna wil de eigenaar zo snel mogelijk beginnen met de herontwikkeling. In de tussentijd zal de eigenaar de omgeving betrekken in het participatietraject.