Cultuur- en sportbijdrage kinderen

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant en het Jeugdsportfonds Brabant helpen kinderen van 4 tot en met 17 jaar aan culturele activiteiten en sportactiviteiten. Ouders met een minimuminkomen komen hiervoor in aanmerking.

Cultuurbijdrage kinderen

Waalre is aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. U kunt maximaal € 450,- krijgen per kind per jaar, voor lesgeld en de aanschaf van materialen. Hiermee kunnen kinderen muziekles volgen, maar ook toneel, dans, tekenen en schilderen. Andere aanvragen op het gebied van kunst en cultuur zijn ook mogelijk (denk aan cursus DJ, hiphop dansen, gilde, etc.). 

Sportbijdrage kinderen

Het Jeugdsportfonds Waalre helpt kinderen van 4 tot en met 17 jaar om te sporten. U kunt maximaal € 225,- krijgen per kind per jaar voor de contributie van sportverenigingen en voor sportkleding of -materiaal.

Aanvragen Cultuur- / Sportbijdrage

Het aanvragen van een Cultuur- en/of Sportbijdrage verloopt via een tussenpersoon, zoals de CMD-consulent van de gemeente, een docent van school of Stichting Leergeld Valksenswaard en omstreken. U kunt een aanvraag indienen bij de volgende tussenpersonen:

  • Gemeente Waalre. U kunt het aanvraagformulier jeugdcultuurfonds (PDF, 101.6 kB) uitprinten en volledig invullen en ondertekenen. Daarna kunt u het formulier scannen en mailen naar cmd@waalre.nl, of opsturen naar gemeente Waalre, ter attentie van het Centrum voor Maatschappelijke deelname, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Voor meer informatie kunt u bellen naar 040–2282500 en vragen naar het Centrum voor Maatschappelijke deelname of een e-mail sturen naar cmd@waalre.nl
  • Stichting Leergeld Valkenswaard en omstreken via email: leergeldvalkenswaard@outlook.com, of per telefoon: 06-43005735
  • Christoffelschool via email: infochristoffelschool@skozok.nl, of per telefoon: 040-2213498
  • RK Basisschool De Drijfveer via email: infodedrijfveer@skozok.nl, of per telefoon: 040-2233020
  • BS De Wilderen via email: ekoeling@skozok.nl, of per telefoon: 040-2213535
  • BS De Meent is bereikbaar via telefoonnummer 040-2233038. Er is binnenkort een nieuw vast contactpersoon beschikbaar.
  • OBS Ekenrooi via email: chrissyvandekruijs@obsekenrooi.nl, of per telefoon: 040-2213644

Meer informatie over het fonds achter de Cultuurbijdrage kunt u vinden op de website van het Jeugdfonds Cultuur Brabant. Meer informatie over het fonds achter de sportbijdrage kunt u vinden op de website van het Jeugdsportfonds.