Cultuur- en sportbijdrage kinderen

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant en het Jeugdsportfonds Brabant helpen kinderen van 4 tot en met 17 jaar aan culturele activiteiten en sportactiviteiten. Ouders met een minimuminkomen komen hiervoor in aanmerking.

Cultuurbijdrage kinderen

Waalre is aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. U kunt maximaal € 450,- krijgen per kind per jaar, voor lesgeld en de aanschaf van materialen. Hiermee kunnen kinderen muziekles volgen, maar ook toneel, dans, tekenen en schilderen. Andere aanvragen op het gebied van kunst en cultuur zijn ook mogelijk (denk aan cursus DJ, hiphop dansen, gilde, etc.). Meer informatie over de cultuurbijdrage kunt u vinden op de website van het Jeugdfonds Cultuur Brabant.

Sportbijdrage kinderen

Het Jeugdsportfonds Waalre helpt kinderen van 4 tot en met 17 jaar om te sporten. U kunt maximaal € 225,- krijgen per kind per jaar voor de contributie van sportverenigingen en voor sportkleding of -materiaal. Meer informatie over de sportbijdrage kunt u vinden op de website van het Jeugdsportfonds.

Aanvragen Cultuur- / Sportbijdrage

Het aanvragen van een Cultuur- en/of Sportbijdrage verloopt via een tussenpersoon, zoals de CMD-consulent van de gemeente, een docent van school of Stichting Leergeld Valksenswaard en omstreken. U kunt een aanvraag indienen bij de volgende tussenpersonen: