Cultuur- en sportbijdrage kinderen

Het Jeugdcultuurfonds Brabant en het Jeugdsportfonds Brabant helpen kinderen van 4 tot en met 17 jaar aan culturele activiteiten en sportactiviteiten. Ouders met een minimuminkomen komen hiervoor in aanmerking.

Cultuurbijdrage kinderen

Waalre is aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Brabant voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. U kunt maximaal € 450,- krijgen per kind per jaar, voor lesgeld en de aanschaf van materialen. Hiermee kunnen kinderen muziekles volgen, maar ook toneel, dans, tekenen en schilderen. Andere aanvragen op het gebied van kunst en cultuur zijn ook mogelijk (denk aan cursus DJ, hiphop dansen, gilde, etc.). Meer informatie over de cultuurbijdrage kunt u vinden op de website van het Jeugdcultuurfonds.

Sportbijdrage kinderen

Het Jeugdsportfonds Waalre helpt kinderen van 4 tot en met 17 jaar om te sporten. U kunt maximaal € 225,- krijgen per kind per jaar voor de contributie van sportverenigingen en voor sportkleding of -materiaal. Meer informatie over de sportbijdrage kunt u vinden op de website van het Jeugdsportfonds.

Aanvragen Cultuur- / Sportbijdrage

Het aanvragen van een Cultuur- en/of Sportbijdrage verloopt via een tussenpersoon, zoals de CMD-consulent van de gemeente, een docent van school of Stichting Leergeld Valksenswaard en omstreken. U kunt en aanvraag indienen bij de volgende tussenpersonen:

Jeugdcultuurfonds Brabant zoekt versterking

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor kinderen: sociaal, lichamelijk, mentaal en creatief. Niet alle kinderen kunnen hier aan meedoen. Het jeugdcultuurfonds Brabant vindt dat alle kinderen moeten kunnen meedoen met kunst, cultuur en muziek indien zij dat graag willen. En dat kan! Wanneer deelname door financiële beperkingen van ouders/verzorgers wordt belemmerd, springt het jeugdcultuurfonds bij.

Voor de gemeente Waalre zoekt het jeugdcultuurfonds Brabant een vrijwillige lokale relatiebeheerder. Lees meer over deze vacature...