Tijdelijke woningen Meester Slootsweg

Woonstichting ‘thuis plaatst 28 woningen aan de Meester Slootsweg in Waalre. Het plan gaat uit van tijdelijke woonvoorzieningen voor een periode van maximaal 10 jaar. Doel is om de druk op de sociale woningmarkt op korte termijn enigszins te verminderen. De toewijzing van de woningen wordt verzorgd door Woonstichting ‘thuis. Indien u in aanmerking wilt komen voor een woning, dient u zich in te schrijven als woningzoekende en te reageren via de website van Wooniezie.

De bebouwing bestaat uit 28 één-/tweepersoonswoningen en een collectieve fietsenstalling. Daarnaast komt er een ondergrondse afvalcontainer en voldoende parkeerplaatsen. Op het groene binnenterrein komt een wadi voor opvang van hemelwater. Om het terrein te bereiken met de auto komt er een nieuwe toegangsweg vanaf het parkeerterrein van het sportpark. De toegang aan de Meester Slootsweg blijft voor voetgangers en fietsers.

De omgevingsvergunning voor de bouw van deze woningen is verleend. De woningen zijn in het najaar van 2023 geplaatst. De woningen worden nog afgewerkt en aangesloten op de nutsvoorzieningen. Naar verwachting zijn de woningen in maart 2024 beschikbaar voor de eerste bewoners.

Impressie van de woningen

Impressie van de woningen