Tijdelijke woningen Meester Slootsweg

Gemeente Waalre en Woonstichting ‘thuis hebben plannen voor het plaatsen van 30 woningen aan de Meester Slootsweg in Waalre. Het plan gaat uit van tijdelijke woonvoorzieningen voor een periode van maximaal 10 jaar. Doel is om de druk op de sociale woningmarkt op korte termijn enigszins te verminderen. De toewijzing van de woningen wordt straks verzorgd door Woonstichting ‘thuis.

In 2017 ontvingen omwonenden al informatie over het voornemen tot plaatsing van tijdelijke woningen. Op dit moment blijkt de tijd rijp, gezien de forse druk op de sociale woningmarkt. Daarom hebben de gemeente en de Woonstichting deze nieuwe ontwikkeling ingezet. De stedenbouwkundige opzet past goed binnen het betreffende perceel en kan op een goede en verantwoorde manier worden ingebed binnen het gebied. De bebouwing bestaat uit 30 één-/tweepersoonswoningen en een collectieve fietsenstalling. Daarnaast komen er ondergrondse afvalcontainers en 30 parkeerplaatsen.

Planning

 • Stap 1

  Juni 2021: college B&W akkoord.

 • Stap 2

  20 juli 2021: informatiebijeenkomst omwonenden en belanghebbenden.

 • Stap 3

  December 2021 t/m maart 2022: procedure omgevingsvergunning.

 • Stap 4

  Maart t/m juni 2022: werkvoorbereiding en productie verplaatsbare woningen.

 • Stap 5

  Juli/augustus 2022: plaatsen van de woningen en aanleg terreinvoorzieningen.

 • Stap 6

  Augustus 2022: oplevering.

Impressie van de woningen

Impressie van de woningen