Tijdelijke woningen Meester Slootsweg

Gemeente Waalre en Woonstichting ‘thuis hebben plannen voor het plaatsen van 30 woningen aan de Meester Slootsweg in Waalre. Het plan gaat uit van tijdelijke woonvoorzieningen voor een periode van maximaal 10 jaar. Doel is om de druk op de sociale woningmarkt op korte termijn enigszins te verminderen. De toewijzing van de woningen wordt straks verzorgd door Woonstichting ‘thuis.

In 2017 ontvingen omwonenden al informatie over het voornemen tot plaatsing van tijdelijke woningen. Op dit moment blijkt de tijd rijp, gezien de forse druk op de sociale woningmarkt. Daarom hebben de gemeente en de Woonstichting deze nieuwe ontwikkeling ingezet. De stedenbouwkundige opzet past goed binnen het betreffende perceel en kan op een goede en verantwoorde manier worden ingebed binnen het gebied. De bebouwing bestaat uit 30 één-/tweepersoonswoningen en een collectieve fietsenstalling. Daarnaast komen er ondergrondse afvalcontainers en 30 parkeerplaatsen.

Planning

 • Stap 1

  Juni 2021: college B&W akkoord.

 • Stap 2

  20 juli 2021: informatiebijeenkomst omwonenden en belanghebbenden.

 • Stap 3

  21 april 2022: omgevingsvergunning verleend.

 • Stap 4

  Mei 2022: Bezwaar tegen vergunning, voorbereiding plaatsing stilgelegd.

 • Stap 5

  November 2022: Besluit college op bezwaar tegen vergunning, mogelijkheid bezwaar bij rechtbank.

 • Stap 6

  December 2022 - mei 2023: voorbereiding plaatsing.

 • Stap 7

  Juni 2023: plaatsing en oplevering woningen.

Impressie van de woningen

Impressie van de woningen