Willibrordushof & Bergstaete

In het centrum van Waalre-dorp, vlakbij de kruising van de Willibrorduslaan en de Bergstraat worden woningbouwprojecten Willibrordushof & Bergstaete ontwikkeld. Het project Willibrordushof voorziet in de bouw van 12 (huur)portiekwoningen, 13 grondgebonden woningen en 15 appartementen. Plan Bergstaete voorziet in de bouw van 7 appartementen. Voor het plan Bergstaete wordt in 2021 een bestemmingsplanprocedure doorlopen. De start bouw is voorzien eind 2021.

Kijk voor meer informatie op www.willibrordushof.nl.