Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kan verstrekt worden voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen met uw inkomen of waarvoor u niet hebt kunnen sparen. Bijvoorbeeld wanneer u uw woonkosten (tijdelijk) niet kunt betalen en geen huurtoeslag krijgt of kosten hebt vanwege ziekte. Medische kosten kunnen hoog zijn en u krijgt niet altijd alle kosten vergoed van de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorg verzekeringswet (Zvw) moet u zelf betalen. Wel kunt u hiervoor een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage voor de eerstelijnspsychologie of voor een gebitsprothese.

Aanvragen

Direct regelen

Aanvraagformulier downloaden

Het is ook mogelijk om het formulier te downloaden: 

Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het opsturen naar: Gemeente Waalre / CMD, Antwoordnummer 6, 5550 VP Waalre.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U hebt een inkomen lager dan 115% van het minimum
  • U hebt niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben
  • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt
  • De kosten zijn noodzakelijk
  • De kosten zijn nog niet gemaakt: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt. Indien de noodzaak ook achteraf nog is vast te stellen, mag de aanvraag uiterlijk 3 maanden na het maken van de kosten ingediend worden
  • De kosten kunt u nergens anders vergoed krijgen
  • Normenoverzicht minimabeleid

Bijstand ontvangen

Ook als uw inkomen hoger is dan het bijstandsniveau kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden of u het volledige bedrag van uw uitgave of een deel daarvan terugkrijgt.
De gemeente betaalt de goedkoopste noodzakelijke voorziening. Als u kiest voor een duurdere variant betaalt u de extra kosten zelf.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt, dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.