Is uw inkomen lager dan het sociaal minimum om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering. Dit is geregeld in de Participatiewet. Hiermee krijgt u geld voor uw levensonderhoud tot u weer werk heeft. U meldt zich hiervoor bij www.werk.nl.

Wat u doet

Jonger dan 27 jaar

 • U registreert zich als werkzoekende via www.werk.nl.
 • U zoekt de eerste 4 weken zelf naar verdere scholing of een baan. U moet de sollicitaties aantonen op een lijst met contactpersonen en telefoonnummers van de bedrijven. De zoekperiode gaat in op de dag dat u zich heeft gemeld bij het UWV werkbedrijf.
 • Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden? Vul dan het digitale aanvraagformulier in op www.werk.nl voor een uitkering.
 • Binnen 2 werkdagen neemt u contact op met de gemeente voor een afspraak.
 • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering.

27 of ouder

 • U registreert zich als werkzoekende via www.werk.nl.
 • Daarna vult u het digitale aanvraagformulier in voor een uitkering.
 • Binnen 2 werkdagen neemt u contact op met de gemeente voor een afspraak.
 • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan de uitkering:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud. De gemeente kijkt hierbij naar uw inkomen en vermogen;
 • U bent 18 jaar of ouder maar nog niet met pensioen;
 • U woont in Nederland;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • U heeft geen recht op een andere uitkering;
 • U bent niet gedetineerd.

Re-intergratieverplichting

Zodra u een uitkering aanvraagt begint ook direct de re-integratieverplichting. Daarin doet u alles binnen uw mogelijkheden om weer een eigen inkomen te krijgen. De gemeente helpt u hierbij.